Sunday, October 26, 2008

Geert Wilders manar till bildandet av en koalition mot massinvandring till Europa.

I ett tal i New York nyligen uppmanar Geert Wilders europeer att bilda en koalition "Alliance of Patriots" for att i Europa samordna stopp for massinvandringen.  

Las hela hans tal pa Jihadwatch. 

Har ar en intervju med Geert Wilders som gjordes ungefar samtidigt. 


No comments: