Thursday, August 14, 2008

Sveriges befolkning byts ut snabbare an forut.

De senaste siffrorna visar att antalet invandrare och asylsökande till Sverige fortsätter att öka för varje år och antalet utvandrade svenskar slår rekord varje år. Nära 50.000 svenskar utvandrade och nära 100.000 asylsökande/och likvärdiga kategorier ankom till Sverige.

I de siffrorna finns ett mindre antal återvändande svenskar som kommer tillbaks till Sverige och en del utvandrande invandrare som efter att ha fått sina efterlängtade svenska livstidspensioner flyttar tillbaks till sina hemländer som stenrika.

Trenden med oerhört stor massinvandring och mycket stor massutvandring i samband med en oerhört hög nativitet bland asylsökande och en oerhört låg nativitet bland svenskar betyder att befolkningen snabbt kommer att bytas ut i Sverige. De skattebetalande svenskarna som lämnar Sverige i sin produktiva ålder kommer att främja samhällen i andra länder, Sverige går helt miste om den resursen, vi går miste om de skattebetalarna.

Dessutom betyder det en allvarlig förlust i form av braindrain, vilket märks överallt i Sverige idag. Samhällsfunktioner inom alla områden fungerar sämre, den trenden fortsätter då utbildade svenskar utvandrar, deras arbete kanske övertas av en outbildad f.d. analfabet som hjälpligt lärt sig svenska, skriva och läsa. Därmed sjunker produktiviteten och lönerna betalas till sämre producerande människor vilket gör att vi behöver fler personer att utföra samma arbete som bara en svensk tidigare utförde. Kostnaderna för att hålla igång Sverige ökar därför och servicen blir sämre.

Samma erfarenhet märkte amerikanska företag då de flyttade produktionen över gränsen till Mexico från USA. Varje amerikansk arbetare ersattes med omkring 5 mexikaner i fabrikerna i Mexico. Därför gjorde företagen en felkalkyl på kostnadssidan och många flyttade produktionen tillbaks till USA. Andra företag hade ekonomiska fördelar trots att de tvingades anställa långt fler arbetare än de tänkt sig eftersom lönerna var så mycket lägre.

Sveriges beslut att importera nära hundratusen socialfall om året, varav de allra flesta, kanske 80 - 90 % kommer att förbli socialfall för resten av livet kommer därför att kosta Sverige oerhörda belopp. Det handlar inte bara om försörjning, sjukvårdskostnader, kriminalitet men även andra samhällskonflikter typ kulturkrockar, hotelser, religiöst förtryck, moskéer, osv vilket kostar livskvalitet och trygghet vilket är ovärderligt. Det finns många andra kostnadsposter men alla kostnader är en välbevarad statshemlighet som Everykindapeople så träffsäkert uttryckte sig.

Allt det leder till ytterligare ökande utvandring av skattebetalande svenskar. Det spekuleras om när svenskarna blir i minoritet i Sverige. En del säger att det inträffar om 30 år. Med de siffror som deras beräkningar är baserade på år gamla. De senaste siffrorna tyder på att det kan gå mycket snabbare, massinvandringen har aldrig varit så stor som de senaste åren och massutvandringen av svenskar har heller aldrig varit så stor annat än vid den förra massutvandringsperioden i slutet av 1800-talet.


Är det en utveckling som leder till en god och lönsam affär för Sverige? Är det bra att skatteintäkterna minskar och utgifterna ökar dramatiskt?

Självklart inte, så den stora frågan är varför politikerna vill byta ut vår befolkning över en historiskt sett kort period?

De motiverar sin politik med att det blir en kulinarisk erfarenhet för Sverige. Men är det tillräcklig motiv för att byta ut befolkningen? Självklart inte, inte ens en efterbliven byfåne tror det, men våra politiker verkar vara besatta av den teorin, det är ett ständigt återkommande svar på frågor om deras motiv.

Slutsaten är givetvis att de ljuger om sina motiv, de har en plan som är hemlig och folket ska inte få ta del av den planen.

Riksdagspartierna fick runt 75 % av väljarnas röster i förra valet, men upptakten till det valet innehöll ingen debatt eller information om massinvandringen och dess negativa konsekvenser. Sveriges hopp är inte bara de 20 % som inte röstade i valet men de andra 31 % som förhoppningsvis vet mer om verkligheten till nästa val.


Vi får hoppas att, till nästa val, alla svenskar kan ta del av kritisk information och debatt som nu bara förekommer i bloggarna och aldrig förekommer i statlig media.

Om folket inte får ta del av viktig och kritisk information så kan de inte bedöma vilka partier som driver Sverige till vanvettets rand.

Därför kan vi räkna med att privatpersoner måste ta på sig rollen som fri media. Sveriges Media kommer fortsätta med sin tystnadsplikt i frågor som har med massinvandringen och dess negativa konsekvensker att göra. Som tack för deras tystnadsplikt får de bra betalt av Moderatsocialisterna/Alliansen via Presstödsnämnden.

Enbart fri media kommer därför att leda till ett uppvaknande. Därför är det viktigt att öka insatserna för att på alla nivåer skapa nya informationskanaler så att alla kategorier väljare kan nås. Man kan räkna med att regeringen och - i denna fråga - deras allierade opposition kommer att ta till nya metoder inför nästa val, de pratar redan om att förbjuda och registrera bloggare.

Nästa val är speciellt viktigt eftersom många invandrare får rösta i lokala val där det inte krävs medborgarskap. I teorin så kan nyinvandrade analfabeter om de är tillräckligt många påverka valen. De skulle kunna sätta stopp för evigt för en korrigering av den katastofala politiken som vi haft om de ger sitt stöd till riksdagspartierna i kommunalvalen. När antalet kvarvarande sympatisörer för riksdagspartierna och nyinvandrade extremister kan få majoritet och väljer samma partier för att stoppa projektet "Rädda Sverige" då är Sverige förlorat. Den kritiska massan kan vara uppnådd till 2010, då kan Sverige aldrig kunna räddas eftersom vårt antal sjunker varje år och deras antal ökar snabbt. Den förhoppningen har riksdagspartierna.

Det stora antalet utvandrade svenskar tyder på att många redan anser att hoppet är förlorat för Sverige. Det är inte bara skattebetalare som utvandrar, de är även väljare, nästan en halv miljon på 10 år. Om man har minsta förnuft så borde de siffrorna skrämma oss alla
 DN SVD SVD

2 comments:

Landet som gud glömde said...

Vi tackar Fredrik "Mugabe" Reinfeldt. Snart liknar Sverige Mellanostern eller ett Afrikas horn mer an ett Skandinaviskt land, detta galler sakert både demografiskt och ekonomiskt.

BefriaMedia said...

Det bir mer ofattbart for varje dag varfor inte fler reagerar pa kaoset.

Vi maste hitta nya metoder att na ut till fler katergorier svenskar som kanske ar ovetande.