Sunday, August 10, 2008

Suspekt organisation vill stoppa yttrandefriheten i Sverige.


Det suspekta "Svenska FN-forbundet" vill forbjuda vissa politiska grupper och organisationer. Men inte alla, de vill forbjuda NSF och SMF. Det vill tydligen inte stoppa vansterextrema gatuterrorgrupper som Expo/afa/antifa som av sakerhetspolisen bedomts vara det allvarligaste hotet mot den svenska sakerheten. De vill inte heller forbjuda kommunistpartiet, (v) eller andra vansterextrema grupper.

Varfor vill de bara stoppa dessa tva grupper?

Den forsta tanken som slog mej var att det ar ytterligare en organisation skapas av vansterextremister och som finansieras av skattemedel eftersom de inte vander sej mot vansterextremister. Det finns gott om sadana organisationer som stods av facken, stat och kommuner.

Vad ar FN-forbundet och vilka ligger bakom? Enligt deras hemsida sa bestar den hogsta ledningen av tva invandrare av okand nationalitet. De heter Bonian Golmohammadi och Aleksander Gabelic. Bonian tar ut en blygsam lon, "bara" 521 000 kronor som vi skattebetalare bekostar via skattsedeln.

Bonian reser fint, (pa din bekostnad?) se hans betygsattning pa ett av Bangkoks finaste lyxhotel, 5 stjarniga Shangri La:

"Outstanding" Reviewed by : Bonian Golmohammadi - March 15 , 2007
Shangri-La just keeps improving. I have stayed here so many times and I was always satisfied with the courteous staff and services. Everything from the lobby lounge, restaurants, rooms and breakfast were just great!

Enligt deras hemsida sa erhaller organisationen runt 25 miljoner kronor i bidrag fran skattebetalarna. Utrikesdepartementet betalar mest med 15.7 miljoner kronor. SIDA bidrar med 8.3 miljoner kronor. UD och SIDA har okat bidraget sedan aret innan. Svenska FN -forbundet havdar att de har 5500 medlemmar och sett en kraftig minskning av antalet medlemmar sedan aret innan da de hade 6500 medlemmar. FN-forbundet skulle inte kunna existera utan dessa gigantiska bidrag fran SIDA och Utrikesdepartementet. Hur gick det till att fa dessa bidrag? Varfor bidra till just den har organisationen, vilka statliga tjansteman var inblandade och vilka kontakter har de haft innan pengarna betalades ut? Pa vems initiativ skapades bidraget? Medlemsavgifter ar en forsvinnande liten brakdel av totalbudgeten. Underligt nog sa sajs medlemsavifterna ha okat trots en stor minskning av medlemsantalet.

Ar syftet att avknoppa SIDA sa att SIDA via en underorganisation kan engagera sej politiskt?

De har 25 personer arbetande pa kansliet pa Skolgrand 2 i Stockholm.

De har arrangerat en resa till Vietnam for att demonstrera sitt stod till kommunistdiktaturen.

Med tanke pa deras verksamhet sa later det mycket likt vad SIDA har sysslat med i alla ar. Stora belopp har pumpats over till socialist/kommunist diktaturer men inget resultat har kunnat redovisas. Samtliga inblandade utom de ansvarige cheferna har kritiserat verksamheten i SIDA och fristaende analytiker anser att sa gott som hela deras verksamhet varit bortkastade satsningar.

Varfor donerar SIDA pengar till en NGO som har tydliga politiska ambitioner pa vansterkanten? Eftersom de ar helt beroende av regeringens skattemedel sa elimineras deras oberoende stallning, de ar darfor en GO inte en NGO. SIDA har gjort samma sak i andra lander, och nu gor de samma sak i Sverige? Vad anser SIDA om att mojliggora existensen av en grupp radikaler som vill stoppa yttrandefriheten i Sverige? Vad anser Utrikesdepartementet om samma sak?

Ar organisationen en ny SSU-liknande skandal? SSU pastod sej ha over 20 000 medlemmar vilket gjorde att de fick miljonbelopp i statliga bidrag, sanningen var att SSU bara hade 1300 medlemmar, men ingen fick fangelse for det.

Politiska organisationer ska inte fa den har typen av bidrag. Har luktar det korruption. En fraga man borde stalla till de inom den suspekta radikala organisationen FN-forbundet ar varfor de inte vill forbjuda vansterextremistiska organisationer.

Ytterligare en fraga ar vad de anser om alla hatbrott som sker mot svenskar och begas av invandrare. Over 500 000 svenskar utsatts for hotelser och valdsbrott varje ar, det oerhorda problemet kraver krafttag from myndigheten. De brotten har de inte skrivit om i sina rapporter dar de forsoker paverka FN att agera mot Sverige och vara grundlagar. Varfor ska skattemedel anvandas till sadant? Det finns manga fragor men som vanligt sa besvaras aldrig fragor som kan avsloja korruption och politiska skandaler. SVD AB SVD2

3 comments:

Fredrik said...

Jag önskar verkligen att fler skulle granska alla dessa tvivelaktiga organisationer, som du gjort här, då de tydligt är politiskt vinklade och som som sköter sina mångmijonbidrag ytterst tveksamt.

Man tycker ju åtminstone att det borde vara något som är självklart för de gamla medierna att gräva i men de trivs väl så pass bra i den trygga pk-bunkern. Våra fega politiker och beslutsfattare har man för länge sedan gett upp hoppet för.

Glad Prick said...

Omfattar förbudet även svenskar? Vem skyddar svenskar när de kränks och diskrimineras av andra nationaliteter? Tror ni inte det förekommer? Pratar vi bara den enes villkor? Gabelic lever i en papplåda och har antagligen inte ens satt sin fot på invandrartäta områden där man pratar om "djävla svennar". Hur ser FN på det?

Anonymous said...

Tobbe

Likt "den store" vill dagens Alexander lösa den Gordiska knuten med ett välplacerat svärdshugg.

Uttrycket “vägen till helvetet kantas av goda intentioner” passar till dessa världsförbättrare som fortfarande tror att Nazismen är västerlandets stora hot. Iofs är borttagandet av yttrandefriheten en naturlig utveckling i ett multikulturellt och globaliserat samhälle, då samhällets viktigaste uppgift blir att parera och dämpa etniska revirstrider. Nivån på yttrandefriheten i samhällsdebatten kommer att sättas av den mest kränkta gruppen. Allt färre människor verkar tycka att sambandet mellan demokrati och yttrandefrihet är kausalt. Ruskigt, riktigt jävla läskigt faktiskt. Att Svenska FN-förbundets årliga 25 miljoner dessutom huvudsakligen har finansierats genom statsanslag från Utrikesdepartementet och Sida, gör saken inte bättre.