Sunday, August 17, 2008

Stora vapengommor hittade i Tensta och i Sundbyberg.


Tidningarna tog upp saken som hastigast men nyheten försvann blixtsnabbt. Dessutom nedgraderar polien fyndets allvarliga natur. Den vanligaste orsaken brukar vara att invandrare är skyldiga.

Polisen säger att det är sex "pojkar" mellan 22 - 27 som är misstänkta och polisen betonar att

"det INTE handlar om grovt förhärdade brottslingar som vi gripit."

Polisen gör sitt bästa för att nedgradera faran trots att det ar unikt att man hittar en stor mängd sprängmedel och pansarskott tillsammans med mycket farliga krigsvapen, som krypskyttegevär, automatvapen och ammunition hos brottslingar som redan är kända av polisen.

Polisens felaktiga bedömning av faran representerar en fara i sig själv eftersom dessa vapen är fullt tillräckliga för att man ska kunna inta riksdagshuset i en statskupp. Att bedöma fallet likvärdigt till ett godissnatteri en skandalöst.

Är alla poliser en slags Asa-Nisse karaktärer eller är det endast de som framträder i media?

Polisens beskrivning borde passa bättre in på ett stort beslag av godis där snattarna INTE kan betraktas som grovt förhärdade brottslingar.    SVT 


SVD DN   TV's reportage om de stora vapengommorna hittade jag pa Beska Droppar.  

No comments: