Tuesday, August 05, 2008

Facket vill byta helgdag till Muslimsk helg hos Tyson Foods.


Tyson Foods fjäderfäfabrik i Shelbyville, Tennessee byter helgdag. Istället för som tidigare ha Labor Day byter man nu till Eid al-Fitr som är en muslimsk helgdag som firas som avslutning på Ramadan.

Enligt ett uttalande från facket "Retail, Wholesale and Department Store Union" (RWDSU) så kommer det nya kontraktet med den lokala fabriken att inrätta en ny helgdag för att tillfredsställa de muslimska arbetarna vid fabriken. Femårskontraktet skapar en ny betald helgdag. Andra fabriker berörs inte av det lokala avtalet.

Tyson Foods representant säger att avtalet inte skapar en ny betald helgdag eftersom det fanns redan tidigare 8 betalda helgdagar som i det nya avtalet. Facket begärde att få den muslimska helgdagen som betald helgdag istället för Labor Day enligt Tyson Foods.

Facket säger att förhandlingen om den helgdagen var förhandlingsdelegationens viktigaste punkt. Förutom helgdagen så har två bönerum skapats i fabriken så att muslimerna kan be utan att lämna fabriken. Enligt uppgift så ska icke-fackanslutna ha kvar den tidigare helgdagen och innefattas inte av det nya avtalet.

Det finns runt 250 somaliska muslimer bland de 1200 arbetarna. De flesta somalier har kommit som flyktingar.

Avtalet har gjort många i samhället mycket upprorda. En artikel i en lokaltidning har ett stort antal kommentarer vilka de allra flesta är mycket negativa till facket och Tyson. Många inom facket verkar vara helt ovetande om avtalet


Somalisk muslim tillsammans med Barack Hussein Obama. Fackledaren i RWDSU har varit en ledande kampanjarbetare för Demokraterna.

Islamisering som tar över en liten bit i taget av samhället kan inte göra det om de lokala ledarna säger stopp. Samhällen med svaga eller korrupta ledare och där man tolerarar intolerans är bra mål som muslimer kan ta över. De behöver inte ens vara i majoritet. En aggressiv minoritet kan köra över en majoritet om de är fega mesar som inte har någon självbevarelsedrift. Efter att ha läst läsarkommentarerna så är det facket som gav sig för påtryckningar, lokalbefolkningar har en hälsosam aversion mot att byta ut deras kultur mot medeltida kulturyttringar.

Läs mer i Shelbyville Times Gazette. Eller Läs en blogkommentar, eller denna blogkommentarStartribune skriver om brist pa assimilering och  öppet krig bland Somalier i Minnesota.

No comments: