Monday, August 04, 2008

Alexandr Solzhenitsyn dog 89 ar gammal.


Han avslojade den groteska socialismen. Han skrev flera bocker, den mest kanda var Gulag arkipelagen som handlade om slavlagren, den hemliga polisen och bestraffningsystemet i fd Sovjet. 1953 slapptes han ur slavlagren men tvingas till exil som var brukligt for alla som pa minsta satt kritiserat Stalin. I den man han blev kand i Sovjet var han var en symbol for hopp i en totalitar diktatur utan pressfrihet eller yttrandefrihet i ett stort morker utan framtidstro. Han var en av de fa som med manuskript som smugglats ut fran socialist staten lyckades beskiva for omvarlden det som holls hemligt i den statligt kontrollerade pressen dar inte den minska kritik eller den oskyldigaste sanningen fick uttryckas. Han bidrog till kommunismens fall genom sin detaljerade beskivning av hur det samhallet fungarade. Nar alla groteska sanningar borjade bli kanda valden over var det inledningen till kommunismens forfall valden over. Han var en ledande tankare vars huvudtes pa senare tid var att folket maste aterga till den kristna laran och ett traditionellt levnadssatt med moraliska varden.
SVD DN AB

No comments: