Friday, August 15, 2008

Atervandarbidrag ar ett av manga misslyckanden.

Detta var förr en stor grupp immigranter.

Om man låter manniskor som inte är flyktingar komma in i Sverige och gå fria medan deras asylfall behandlas så har man i stort sett sagt till dem att det spelar ingen roll hur er asylansökan går, ni kan få stanna ändå. Eftersom det inte finns någon som kan eller orkar verkställa utvisningar så är det i realiteten ett tyst medgivande till att stanna. Dessutom så misslyckas många av de få utvisningar som verkställs, bara några dussin verkställs varje år.

Den nuvarande politiken har inga spärrar eller kontroller som behövs för att man ska kunna driva en flyktingpolitik.

De som inte är verkliga flyktingar måste få veta det vid ankomsten så de kan skickas tillbaka direkt.

Nu tas folk in i landet och ansökan behandlas trots att vet redan från början att det kommer bli ett nej. Det kostar därför oss skattebetalare hundratusentals kronor per person helt i onödan, sedan ebjuds de ytterligare 50.000 om de är snalla och accepterar ett nej och tillåter att de skickas tillbaks. De får alltså en stor summa pengar oavsett vad beslutet blir.

Med dagens brist på kontroller kan de ta pengarna, åka till Danmark, byta namn och komma tillbaks igen och göra om proceduren i all evighet.

Den brist på respekt för svensk lag bland de asylsökande som stannar kvar eller ljuger om sin status är lik den brist på respekt för Sverige som nation som våra politiker visar.

Okunskap, brist på insikt, oduglighet, inkompetens och korruption präglar hela manniskohandelsindustrin som den svenska invandringspolitiken borde kallas.  

Idag är detta INTE en stor grupp invandrare, det är en årskull vilket är runt 100.000 personer i olika kategorier som kommer till Sverige varje år utan att ha riktiga behov eller ärliga motiv. Migrationsminister Tobias Billstom har lyckats driva ut 37 familjer i år, han säger att "det går i rätt riktning". Vad hans mål är vet ingen.  

Samtliga inblandade vill ha mer massinvandring för pengarnas skull. Politikerna tjänar stora pengar medan de fortsätter att administrera katastrofen, smugglarna tjänar pengar, byråkrater som mutas tjänar pengar, byråkrater som inte mutas tjänar också pengar, och flyktngarna tjänar stora pengar trots de kostsamma mutor som de betalt, möbelbutiker, platt-TV handlare, och bilhandlare tjänar pengar på massinvandringen och den som bekostar hela allt är som vanligt Svensson som via skattsedeln betalar för allt från platt-TV till BMW och palats i deras hemländer.  

Problemet måste angripas vid gränsen just vid ankomsten, där måste det bli ett nej och utvisnng direkt. Alliansen vill istället behandla fall i åtskilliga månader och be nekade att vara snälla och acceptera ett nej och ta emot våra 50.000 kronor och åka hem. Den idén är lika hjärndöd som alla andra vilsna små försök att minska ökningen av massinvandringen om det nu är det som politikerna försöker göra, något jag tvivlar på. Regeringarnas idéer har alltid varit outtalade och definitioner finns inte, därav det rådande kaoset
 DN DN2

No comments: