Tuesday, June 24, 2008

Varför väljer kvinnor bort Sverigedemokraterna?


I Norge är denne mördare efterlyst, men i Sverige vill man inte visa fotot. Naivitet eller pressförmörkelse? Han tros vara på väg till Sverige just nu. Teoretiskt sett kan han få asyl och kanske gifta sig men en korkad svensk tjej.


Enligt SVD så har Sifo gjort en hemlig opinionsmätning om vilka som stöder Sverigedemokraterna (sd).

Sifo-undersökningar och liknande brukar röra några hundratal personer och kan knappast betraktas som trovärdiga. Men de kan vara en indikation på hur det ser ut.

Uppenbarligen har SD stort stöd i södra Sverige, de har över 20 % av rösterna i vissa kommuner. De största problemen med massinvandringen märks mest i södra Sverige. Där fler invandrare finns har SD större stöd eftersom befolkningen i de regionerna märker av problemen mer. I orter där det inte finns invandrare har SD mycket litet stöd. Väljare röstar efter hur allvarligt man ser problemet med invandringen.

Enligt artikeln är kvinnor mindre benägna att rösta på SD än män är. Det kan stämma mycket bra med verkligheten. Generellt sett så är män mer intresserade av politik än vad kvinnor är. Kvinnor är mer överseende med fenomen som politiska misslyckanden och inkompetenta politiker. Kvinnor är mer toleranta mot det som ar okänt. De är naiva i sin syn på världen medan män är mer misstänksamma och realistiska.

Skillnaden för hur kvinnor och män intresserar sig för nyheter måste rimligtvis forma deras syn på verkligheten. Om kvinnor inte läser nyheter om brottslighet och våld så är de oinformerade om den verkligheten. Jag tror att kvinnor generellt sett läser mycket färre nyheter om politik och brottslighet men mer om skvaller, mode och kändisar. Därmed får de inte en riktig bild av den politiska verkligheten. Det syns på antalet läsare av skvallerbloggar jämfort med politiska bloggar, man behöver bara studera vilka som läser de olika kategorierna. Om en man mer studerar nyheter om brottslighet och våld så har han en helt annan bild av verkligheten än vad kvinnor har, det måste rimligtvis leda till att män och kvinnor drar olika politiska slutsatser. Den som är politiskt intresserad vet alltså mer och dessa personer borde rimligtvis har större benägenhet att inse att den politik som förts har misslyckats. Därför har förmodligen SD större stöd bland män än bland kvinnor.

Det kanske kan förklara hur svenska kvinnor så ofta råkar illa ut. Man måste undra om de någonsin läst nyheter om allt våld mot kvinnor, varför skulle de sätta sig i en utsatt position om de är medvetna om våldet? En kvinna är inte ens säker i en Taxi men å andra sidan hur ska en ensam kvinna komma hem en kväll om inte just med en Taxi? Om de kände till hotbilden sa skulle de kunna skydda sig bättre.

Sverige har över 790 % fler våldtäkter än Danmark och en studie visade att 85 % av alla våldtäkter i Sverige begås av invandrare. Mot den bakgrunden borde fler kvinnor än män stödja SD, de är ju så ofta offer för invandringspolitiken. 95 % av unga kvinnor är rädda för våld om de är utomhus. Att det inte direkt översätts till stöd bland kvinnor för SD är underligt. Trots det tror jag att Sifo-undersökningen stämmer, att SD har mindre stöd bland kvinnor. Orsaken kan vara den massiva pressförmörkelse över just invandrarbrottsligheten i kombination med pressförmörkelse om SD som ett politiskt alternativ. Ytterligare en orsak kan vara den svenska naiviteten, svenskar tenderar till att tro på nästan vilka lögner som helst. Vi tror på allt som politiker och press skriver. Svensk naivitet i kombination med välvilja och pressförmörkelse har möjliggjort en förödande tolerans. Vi vill gärna hjälpa andra utan att inse att världen är full av bedragare och svindlare som är ute efter ett offer att lura. Jag är övertygad om att många politiker är offer för pressförmörkelsen och kan därför inte fatta rätt beslut om brottslighet m.m. Många svindlare flyttar till Sverige därför att vi är lättlurade offer. Därför har SD ett stort problem. Om de vill komma in i riksdagen så måste de informera kvinnorna betydligt mer och vara tydliga i sitt budskap. Hur gör man det utan att ha något medium att nå dem? SVD SVD2

2 comments:

Luke Bloom said...

Bra analys. Alltid hemskt att behöva läsa att kvinnor är "dummare". Det är de inte men kan prioritera olika saker. Det är klart generaliserade. Känner personligen några kvinnor som resonerar precis som män i denna fråga. Det finns föresten områden där män generellt är dummare än kvinnor. SD borde ha en kvinnlig talesperson också!

Anonymous said...

Enligt denna undersökning i Metro framgår det att de populäraste bloggarna hos svenska medborgare är som följer

2 miljoner svenskar läser bloggar.

Populärast bland läsarna är:
1) Vardagsbetraktelser 48,6 %
2) Mode och design 44,0 %
3) Foto och konst 24,9 %
4) Journalistik och media 23,8 %
5) Politik och samhälle 23,0 %

Kvinnor läser helst bloggar om:
1) Mode och design 53,0 %
2) Vardagsbetraktelser 51,6%
3) Foto och konst 26,6 %
10) Politik och samhälle 14,4 %

Män läser helst bloggar om:
1) Politik och samhälle 49,2 %
2) IT och bloggande 45,8 %
3) Journalistik och media 45,3 %