Friday, June 13, 2008

Irakier fick PUT, reste genast hem till Irak och skrattar at Svenskarna.

“Han åkte hem genast när han fick PUT” ( permanent uppehållstillstånd )

En f.d. asylsökande, som jag var ombud för, ringde mig häromdagen. Han och hans familj ville gärna att jag skulle komma och hälsa på dem i den lilla mellansvenska stad där de nu bor sedan några år efter nära sex års väntan på att få uppehållstillstånd (PUT). Mannen, vi kan kalla honom K, är statslös palestinier från Saudiarabien och hör till den ganska lilla skara asylsökande som helt enkelt inte kan avvisas även om de inte skulle ha asyl- eller skyddsskäl, eftersom landet inte tar emot en icke-medborgare som varit borta längre än sex månader. [...]
Jag frågade K hur det gått för M, en irakisk man som vi också kom att hjälpa och som fick PUT för några år sedan. Då skrattade K gott och sa att M bor nu i Malmö och att han har gift sig med en kvinna från Irak. Och så sa han det, som så många andra också har sagt och säger:

“Så fort han fick PUT så åkte M tillbaka till Bagdad. Han har ju släkt där och han längtade hem och han ville hitta en kvinna att gifta sig med och hämta hit. Så är det många som gör. Så fort de får PUT så reser de tillbaka till Irak. De skrattar åt svenskarna som tror på alla historier, de vill bara ha PUT och ett bra liv i Sverige och få pengar för ingenting och de reser tillbaka utan problem.”

Kopierad fran Snaphanen.dk

No comments: