Thursday, June 19, 2008

Fårslakt leder misstankarna till muslimska eller sataniska riter.

Kvarlevorna av de fyra slaktade djuren upptäcktes förra torsdagen när ett så kallat närmiljöteam skulle räkna in de totalt 31 fåren. I ett första skede saknades sju djur, men tre av fåren hittades senare välbehållna i Barockparken.

– Det har handlat om ren lönnslakt, man har alltså dödat djur och stulit köttet. Det känns förstås för jävligt, säger Nils Odén, stadsträdgårdsmästare i Upplands Väsby.

Sannolikt har gärningsmännen haft goda kunskaper i djurslakt, enligt Odén.

Kommunen har nu anlitat vakter och placerat ut stenblock vid in- och utfarter till Barockparken.

Illegal muslimsk halalslakt eller satanister kan ha legat bakom brotten. Vem hade trott att vi i Sveriga maste borja med bevakning av far som gar pa bete? SVD DN

2 comments:

Gandalf said...

"Vem hade trott att vi i Sveriga maste borja med bevakning av far som gar pa bete?"
Vi fårägare vet! Det går numera inte att ha får längs större vägar utan bevakning. De kvarlämnade huvudena visar inga tecken på att slaktpistol el dyl har använts. Djurens halsar har skurits av utan
att djuren först avlivats, alltså hallalslakt. Vid de få tillfällen förövarna har skrämts iväg har det alltid varit män med arabiskt utseende.

BefriaMedia said...

Det finns knappt nagot kvar som ar sakert.

Idag laste jag om hus som med forfalskade dokument tas over av gangsters.

Ingen gar saker i Sverige langre, inte ens djuren. Sverige ar pa god vag till att bli likt de lander som utomeuropeerna kommit ifran.