Friday, May 30, 2008

Sverige infor en ny slags logik.

Reinfeldt och de andra i regeringen kallar massinvandringen berikande och sajer att vi maste fortsatta hjalpa utsatta manniskor. Anders Lago (s) som kommer fran den fullsatta staden Sodertalje sajer samma sak. Till den svenska publiken sajer de allihop att vi MASTE fortsatta med masssinvandring. Dessutom (sajer de) att vi har ett mycket stort underskott pa arbetare. Vi har en oerhord mangd lediga arbeten och maste darfor importera utlandsk arbetskraft, runt 75.000 per ar. Visserligen har vi inga lediga arbeten men den detaljen struntar de i. Vafor vill de isafall pumpa in sa oerhort manga frammande manniskor till Sverige som kommer att tvingas lamna Sverige snart, det finns ju naturlagar som satter stopp for alltfor groteska overdrifter i folkomflyttningar.

De vill satsa pa afrika och arabstater for att locka hit den arbetskraft de sajer att vi behover, de ska oppna immigrationskontor dar. Samtidigt kan de kontoren informera folk om hur bra Sverige ar sa att vi far hit annu fler asylsokanden.

Anders Lago och Reinfeldt sajer daremot en helt annan sak till en utlandsk publik.  Anders Lago sade nyligen da han besokte Washington DC att vi masta saja STOPP STOPP STOPP till alla asylsokanden som kommer till Sverige.

Reinfeldt gjorde klart for Iraks regering och de andra narvarande vid Irak konferensen att Sverige har stora problem med alla flyktingar, han menade att Irak maste vidta atgarder for att ta hem sina landsman som finns i Europa. Man leverera dubbla budskap, ett for den svenska publiken och ett helt annat till den utlandska publiken.  Det ar nagon slags ny cirkular logik som inte fungerar.

Samtidigt som de handlingforlamade politikerna fortsatter med att INTE  bedriva politik snarare forvalta en kollapsande ekonomi,  sa har aldreomsorgen kollapsat, de gamla behandlas som djur i Sverige. (DN)

Forsvaret ska halveras. Bilden har forandrats radikalt pa en mycket kort tid och stora besparingar vantas inom en mangd olika omraden. SVD

Over hela landet ser vi samma utveckling. I de flesta kommuner talas det om nedskarningar i en mangd olika sociala service omraden, men samtidigt okar kostnaderna OM man skulle vilja bibehalla standaren. Politikerna i samma kommuner fortsatter att besluta om storre invandring till deras orter, kostnaden ignoreras i sin helhet. Det leder till att ytterligare nedskarningar kravs. Den utvecklingen marks ibland for sent eftersom det ekonomiska resultatet redovisas en bit in pa det nya aret och beskriver det foregaende aret.  Kommer vi upptacka att forsvaret maste halveras igen nasta ar?

Var kom uttrycket "vi ar sa rika" ifran? Anders Lago sade det bara ett par dagar sedan, har han inte vaknat annu? Det kan ju forstas handla pengar, han drar in over 57.000 kr/m tills folket trottnar och slanger ut mannen. Det handlar nog mest om pengar for politikerna, precis som for manniskosmugglarna, de kopta svenska handlaggarna som beviljar bidrag och uppehallstillstand (vilka manga ar politiker) och resten av manniskohandelsindustrin som omsatter miljarder varje ar.

Grattis Sverige, ytterligar ett ar med rekord i manniskohandel. SVD SVD DN
SVD

1 comment:

Tyke Viking said...

Dessa personer äro livsfarliga för landet och uppvisar i all sin ynklighet landsförräderiets rätta ansikte. Upp mot muren med dom satans quislingarna, det dags att vi gör en "Caucesco" även i Sverige!