Tuesday, April 08, 2008

Om sanningen kom fram,

vilken den inte gjort under nastan 30 ars tid, sa skulle riksdagens sammansattning se helt annorlunda ut. Sanningen om massinvandringen och dess konsekvensker har inte kunnat komma fram i dagsljuset. Sanningen har stoppats av alla stora tidningar och statlig Radio/TV. En debatt om massinvandringen har aldrig kunnat komma igang eftersom myndigheter, regeringar och media har samverkt med att morklagga den storsta katastrofen som nagonsin drabbat Sverige och svenskarna. Man har systematiskt anvant asiktsfortryck, domstolar, yrkesforbud, smutskastning och logner for att hindra protester. Regeringarnas hemliga plan att byta ut det svenska folket mot invandrade folk ar en grotsek verklighet som ar konsekvensen av deras agerande aven om en del politiker inte insett det tidigt. Att hitta en nedskriven plan som visar det ar lika osannolikt som att hitta skriftligt bevis pa forintenlse planerna, man ville halla saken hemlig sa att bevis inte kan hittas.

I morgon , den 9 April, vittnar Sodertaljes starke man Anders Lago (S) infor den amerikanska Commission on Security and Cooperation in Europe. De ar intresserade av att veta hur det kommer sej att Sverige som ar ett av varldens minsta lander tar emot sa stora massor av asylsokanden. Sodertalje ar dessutom specielt drabbad av massinvandringen. Han kommer sakerligen att svettas under utfragningen, kongressen har en hel del kloka manniskor inte nojer sej med ytliga svepandet intetsajande svar. Det ar bara den svenska pressen som nojer sej med det. Han kommer inte kunna forklara varfor de ar handlingforlamade och inte gor nagot radikalt at problemen. Om jag hittar en C-SPAN sandning i TV sa kanske den kan overforas till svenska folket via Youtube.


Pa undanskymd plats i DN finns ett debattinalagg som talar om det systematiska fortigandet i media. Den finns inte lankad fran den forsta sidan men att den finns ar en genombrott for yttrandefriheten i Sverige. Las DN inlagget har. Lanktips fran Froken Sverige.

En film som avslojar pressen har visats forut men ar lika aktuell som alltid.


Fler avslojanden finns pa samma Youtube kanal. Den stangdes ner av Youtube (av okand anledning) men har kommit tillbaks. http://youtube.com/user/whathitthefan

No comments: