Thursday, April 03, 2008

Muslimer vill inte Integrera sej. Bara politiker vill det.

I en film sparad pa Geert Wilders youtube sida forklarar en muslim att han vill inte integrera sej, tvartom, "det ar bara politiker som talar om integrering". En rektor i en Engelsk skola talar om hur muslimer och invandrare reser bort pa flera mander langa resor till sina hemlander coh kommer och gar tillbaks till deras nya hamland nar det passar. Han talar om alla krav och klagomal som motte honom da han ville att alla skulle lara sej samma saker och behandlas lika. Protester mot den traditinella utbildningen fick honom att avga eller avskedas beroende pa hur man ser saken. Ar det Sverige inom en snar framtid eller kanske Sverige idag?

No comments: