Wednesday, April 02, 2008

Mona Sahlin och Robert Mugabe har anledning att oroa sej.


Broderpartierna S och Mugabes Zanu-PF har manga likheter. I Mugabes Zimbabwe har en diktator lyckats driva ner landet fran att ha varit regionens kornbod till att nu vara det fattigaste och minst hoppfulla landet pa jorden. Som socialist borjade Mugabe efter maktovertagadet som fran borjan var odemokratiskt genomfora reformer som syftade till att socialisera landet. Fri foretagsamhet tillats i manga ar. Med tiden blev det mer restriktioner och fler overtaganden och kontroll av staten (diktatorn). Till slut blev de produktiva farmarna utdrivna. Exportnaringen forsvann. Landet hamnade i sin nuvande katastrof, en coke kostar en miljon dollar. Sa gick det med det socialistiska experimentet. Sverige finansierade katastrofen med 4.7 miljarder kronor under manga ar. Alla pengar har gatt forlorade, darfor att vi (socialdemokraterna) forsokte med nagot som var domt att misslyckas fran borjan. Miljontals manniskor som forr hade jobb, hopp och var lyckliga har nu varken jobb, hopp, mat eller bostad. Aven om nagon har lite pengar sa finns det inget att kopa, butikerna ar tomma, besinstationerna har ingen bensin.

Mona Sahlin star infor en liknande situation. De (S, V, Mp) har regerat i atskilliga ar och vi har betalt varlden hogsta skatter men likforbannat finns det ingenting som vi kollektiva kan rakna som en trygghet. Det finns ingen intjanad forsakring. En slags uppoffring som kunde leda till nagot bra hoppades man pa. Allt fler har kommit till insikten att allt var en stor socialistisk bluff. Vi har aldrig behovt betala in varldens hogsta skatter, alla pengar kastades bort pa experiment som Mugabes Zimbabwe och tusentals liknande hopplosa saker.

Vi kanske hade hoppats pa en vardesakrad pension eller goda sociala ataganden men allt forsamras med tiden. Vi har altsa offrat var inkomst och vart slit, vi satsade och de slangde bort allt precis som Robert Mugabe gjort. Han gor som de svenska politikerna, ger fullstandiga fan i folket, vad de vill eller tycker.

Ingenting finns kvar av den valfard vi trodde vi betalade till. Vi har svindlats och vi ar precis som Zimbabwes folk, vi har knappt rad med bensin eller bil (vanta till dollarkursen gar upp och besinpriset fordubblas). En medelstor inkomst racker inte ens till att forsoja sej pa. Uppvarmning kommer fortsatta ga upp och valdens ravarupriser gar upp. Dollarn ar rekordlag och det gor att prisokningarna inte har markts mycket annu. Det drog regeringen nytta av och hojde bensinskatten 2 ggr pa nagra manader. Det innebar att da dollarn kommer tillbaks till sin "normala" niva och ravarupriserna fortsatter ga upp sa kommer priserna i Sverige nastan fordubblas och det kan intraffa pa ganska kort tid.

Sverige ar inte forberedd pa den dagen. Sverige har ingen mojlighet att komma ikapp den snart kommande generella prisokningen eftersom lonerna i stort kommer att ligga pa samma niva som nu. Svenskar i lagloneyrken kan rakna med lagre loner och forlora sin arbeten. Konkurrensen om jobb kommer ifran invandrade och illegala. Ovanpa den katastrofen sa har regeringen borjat med reformer som syftar till att ta in manga fler invandrar till Sverige. Man sander en signal till omvarlden att alla som vill borde soka sej till Sverige. Varfor man gor det ar det ar en mysterium. Man anvander svepskal som "vi behover mer arbetskraftsinvandring", vilket ar nonsens. Man vet att runt 90% av de som kommer till Sverige aldrig kommer att arbeta, oerhort manga ar brottslingar. Deras barn blir automatiskt outsiders och ofta brottslingar. Varfor fortsatter man med den politiken? Politikerna i Sverige har formodligen samma sjukdom som Robert Mugabe, det maste var en ny obotligt typ av sjukdom. Formodligen smittades de av Pierre Schori och Olof Palme som gastade afrikanska diktatorer ofta. Det var pa deras tid det hela borjade. De kanske under djup somn som pakallats av stor konsumtion av maltdrycken Shumba och efter en lang kvall av underhallande glada negress-amazonas blev valdtagna av galna apor som hade en muterad gen av nagot slag, och sedan spred det dej i riksdagshuset? Nagon annan forklaring finns inte. SVD SVD2 DN DN2 AB

No comments: