Monday, April 14, 2008

Hur besvarar man en krigsforklaring fran oknen? Ge dem mer pengar och hoppas pa tur?

Har kommer nagra mycket talande kommentarer av Hamas ledaren:

"Mycket snart blir Rom intaget"....... "Idag ar Rom huvudstad for katolikerna eller korsfararna vars huvudstad har deklarerat fientlighet mot Isalm och har planterat broder till apor och grisar i Palestina for att forhindra ett nyvaknande av Islam"..."denna deras huvudstad blir en framskjuten post for det Islamska erovrandet som kommer att spridas genom hela Europa och sedan vanda sej till de tva Amerika och t.o.m osteuropa."...."vara barn och barnbarn kommer att arva varat Jihad och vara uppoffringar".........."Idag propagerar vi dessa goda nyheter in i deras sjal genom moskeerna och Koranen"....."vi forbereder dem for uppdraget att radda manskligheten fran helvetets eldar som vi star pa randen av," 

De vill ha Rom, Europa, Nord och Sydamerika och till slut Osteuropa. 

Amitiosa planer for en hop rabiata valnader fran 600-talet. Hur ska man reagera pa deras hot. Man kan gora flera olika saker, man kan fnysa bort den antydan till huvudvark man far, man kan som sveriges "kloka" regering fortsatta med miljonbidrag, eller man kan isolera de sjuka individerna som vill ta over inte bara Israel men hela varlden. Varfor stoder var regering dessa underliga manniskor som inte har en enda frisk tanke? Varfor ger man dessa manniskor pengar sa de slipper arbeta och kan bedriva sin hjarntvatt och terror pa heltid? Alliansen, hur svarar ni pa det?

Enligt Hamas ledaren har de altsa ett pagaende Jihad mot varlden. Ar det bara jag som inte tidigare har hort talas om deras "Jihad mot varlden"? Har nyheten forsvunnit bland all dagliga nyheter om dod och fortorelse? Ska man slappa en bomb i huvet pa den provokativa skitstoveln, eller ska man avfarda honom som en vettvilling med overlast av sand i en kritisk del av hjarnbalken? Om man ser allvarligt pa fragan sa kan det bli ett reellt hot mot Europa.  (Olje) rika arabstater bidrar garna till den typen av verksamhet med sina lattfortjanta miljarder. Stora resurser i handerna pa mordiska Jihadister brukar leda till mord och forintelse. I globaliseringens tidevarv sa kan de ha sympatisorer i vara lander redan. De kan resa mellan lander eftersom granser inte langre har samma kontroller som forut. Bomber kan tillverkas med vanliga hushallsprodukter som i London och Madrid. Den farligaste komponenten i soppan ar att de har tid och rad att radikaliseras men oftast bara om det inte tvingas arbeta och kan leva pa bidrag i vardlanderna. 

De enda "helvetiska eldar" som Hamas star infor ar om Europeiska politiker far reda pa deras planer och drar in allt bistand till Hamas. Da kan de Jihad sugna palestinerna och andra tvingas arbeta, det vore sakert "helvetets bestraffning" for den ledighetskommiteen. Vad blir deras svar blir pa ett eventuellt indraget bistand, blir det "Jihad mot Europa", igen. Ett dubbel Jihad?

Jordnotsfarmaren och fd Presidenten Carter ska traffa Hamas ledarna denna vecka, jag undrar vad de kommer att lyckas lura Carter till? Mer pengar, mer talamod?  Veckans tankvarda tanke; hur stor ar sannolikheten att en hart arbetande muslim vill bedriva Jihad? 

Se talet av Hamas MP och Imam Yunis Al-Astal fran Memri TV.

No comments: