Saturday, April 26, 2008

Hedersmord i Sverige ar inget hinder for asyl?

Om man argumenterar att hedersvald ska vara skal till att fa asyl sa kan man argumentera for motsatsen. Eftersom det forekommer hedersvald och hedersmord i Sverige sa kan vi inte tillata asyl under argumentet att man "flyr hedersvald". Om man flytar fran Kurdistan men vill flytta in i en kurdisk miljo i Sverige sa har man inte kommit ifran hedersvaldskulturen, man har bara bytt till ett land som ger generosa bidrag,

Sverige har redan bestamt att Irakier inte har flyktingstatus, det borde vara klara besked till Irakier. Om Irakier trots det betalar 100.000 kr for att smugglas till Sverige sa ar det uppenbarligen en dalig investering.

Om man ser den storre bilden om Sveriges skyldigheter sa undrar man hur lange vara regeringar kan slippa sin skyldighet att garantera folks sakerhet i Sverige. Regeringen ar indirekt medskyldiga till asylsokande som mordas i hedersmord i Sverige. Ensamkomna barn har forsvunnit, en del har hittats som sexslavar och under andra slavliknande forhallanden. Sveriges regering ar indirekt medskyldiga till det missforhallandet eftersom vi har "barnen" under var kontroll. Visserligen ar det oftast inte ens barn det handlar om. En del ar tonaringar en del andra ar i tjugo och trettio ars aldern. Regeringens skyldighet att halla kontroll over asylsokanden har glomts bort. De stora massor av ankommande kan vara en orsak till att man inte har nagon ordning eller kontroll, det ar for manga som kommer helt enkelt. Regeringen kan inte strunta i sitt ansvar bara for att situationen ar kaotisk, man ska anpassa sej till det man kan hantera, det ar en regerings skyldighet.

Problemet ar inte bara de stora antalen men aven att Sverige forsoker "integrera" asylsokanden i vanliga bostadsomraden. Alla andra lander har flyktinglager just for att forsoka halla en viss kontroll pa flyktingar, Sverige ar ett av fa lander som inte anvander flyktinglager. Darfor ser vanliga bostadsomraden ut som om de vore flyktinglager. En vanlig svensk ort kanske inte har nagon som ar ute sent pa kvallen. I orter med manga asylsokanden kan det finnas hundratals sma barn ute sent pa kvallarna. Eftersom varken foraldrar eller barn har anpassat sej till Europa sa lamnas barn utan uppsyn och begar brott, branner ner skolor, saboterar bussar och annat samhallssabotage. Det ar darfor vi har en oerhort hog brottslighet som ingen kan komma pa en losning till.

Det ar darfor "svenne" (de flesta svenskar) ar trott pa massinvandringen och vill ha ut alla som bidrar till katastrofen. En svenne som forsoker betala skatt och maste jobba livet ur sej ar trott pa att betala sysslolosa gangsters. Gangsters har under natten kanske brant ner hans bil, brant ner hans barns skola, ranat hans familjemedlemar och nar han tar bussen sa blir den utsatt for stankastning, nar han byter till taget sa har det sparat ur efter att gangsters har slangt stora metall foremal pa sparet. Svenne ar trott pa massinvandringen och vill att svangdorrarna vid gransen leder ut alla sysslolosa gangsters och sociala turister. Men regeringen fornekar brottsvagen och latsas som om allt ar normalt. Brottsligheten ar uppenbar for alla trots deras forsok att med den mutade pressens hjalp forsoka dolja den.

Eftersom ingen beslutsfattare vill andra pa hur vi har det idag sa kommer det bara att blir varre, det ar allt vi har att se fram emot tills vi kan fa en regering som bryr sej om Sverige. SVD DN

No comments: