Tuesday, April 22, 2008

Fientliga trupper har infiltrerat Sveriges forsvar.

En hemlig lista visar att flera forband riskera nedlaggning eller flyttning. Forsvaret skall halveras. Det har de fientliga agenterna som infiltrerar forsvaret och regeringen bestamt. (Vem annars? En svensk patriot?) Ursakten till nedskarningen ar "kostnadskris" och "sparkrav". Sydligaste Sverige skall tommas pa armeforband. Folket har annu inte reagerat pa nyheten. Reaktionen vantas bli en gaspning eftersom folk ar tyngda av mycket allvarigare problem som paverkar deras omedelbara liv och halsa. Bland de dagliga problemen finns kraftigt hojda kostnader och skatter, mindre reallon, hogre arbetsloshet, mindre social service och massiv valdsbrottslighet.

Den politiken som fors paminner om en sak som folk undrar over ibland. Vilka minnesvarda reformer och politiska planer eller program har forbattrat folket levnadsvillkor i Sverige de senaste 30 aren? Om man tanker efter sa finns det inga reformer som forbattrat manniskor levnadsvillkor i Sverige. Alla offentliga institutioner i Sverige har samre service an foregaenda ar. Oraknerliga miljarder har gatt till utlandet och och utlandska medborgare i Sverige. Myndigheter och politiker har lagt ner miljontals arbetsdagar med att forbattra andra regimer som mest varit korrupta socialist diktaturer. De resurserna som lagts ner pa andra lander har visat sej varit bortkastade pengar nastan till 100%. Sveriges politikerna soker desperat efter omraden dar man kan kapa bort service och andra omraden dar man kan hoja skatterna. Darfor halveras forsvaret samtidigt som bensinskatten har gatt upp tva ganger pa kort tid.

Vara "kloka" politiker ar nu helt engagerade i ett nytt spannande omrade, de lagger ner all kraft, resurser och arbete pa att anpassa och forandra Sverige sa att vart land ar anpassat till Islamska asylsokande. Vi kan i dagens tidning lasa att Imamutbildning kan bli verklighet nasta ar. Folkhogskolor vill hjalpa regeringen och planerar att starta Imamutbildning. Det ar inte ett skamt. Man vill kunna "hjalpa muslimer i sina kontakter med rattsvasendet, varden eller socialtjansten." Ar det kanske darfor man planerar ytterligar en besinskattehojning. En nyoppnad forskola i Husby riskerar att mista sitt bistand efter att en lang rad missforhallanden har uppdagats. Kommunen skriver i ett utlatande att verksamheten bedrivits under kaotiska forhallanden. Den beskrivningen passar bra pa Terroristdagisen i Rinkeby and Tensta som tvingades stanga ungefar da denna forskola oppnades i Januari. Den nya forskolan kanske oppnats av de som drev de somaliska Jihad dagisen? De somaliska Jihadisterna borde ha haft Svensk Imamutbildning, da kanske de kunde unvika att aka fast. Eller ingar inte skatteplanering i kursen?

Situationen ar for hopplos for att man ska undra over sana saker. Det enda man kan och ska gora att att rosta bort partierna som arbetar hart med att forstora Sverige. Nya krafter maste in i politiken, forhoppningsvis finns det nagra patrioter kvar i Sverige till skillnad mot de sorgliga "fientliga infiltratorerna" som nu styr Sverige.
DN AB SVD DN2

2 comments:

Borndesign said...

Det är fanimej synd om er som har Islamofobi

BefriaMedia said...

Det sade de Somaliska Jihadisterna i Rinkeby till domstolen nar de atalades.
"Ni har Islamofobi, varfor ar ni radda for Jihadister, de ar manniskor de ocksa"

Det ar mer synd om offren till Islamister an de som skriver (som jag) om Islamisters vald mot oskyldiga mannniskor.

Har du ingen empati for offren av Islamisterna, ingen enpati alls?

Det ar sympati for oskyldiga offer som delvis motivera mej. Aven om de flesta offer ar muslimer sa har jag sympati for dem, det ar darfor att jag bryr mej inte om vilken religion offren har.