Sunday, March 23, 2008

6 miljoner Hollandare vill lamna sitt land.

Jag tvivlar pa att det handlar om "vantrivsel" som DN uttrycker sej. Det handlar mest troligt om massvald, brottslighet och den rasism som de utsatts for av invandrare.

DN skriver vidare:

"Integrationen av invandrare har gått dåligt och de senaste åren har ökad främlingsfientlighet framkallat en öppen konflikt mellan holländare och muslimer...."

Man kan antaga att de har liknande problem i Holland som i Sverige dar invandringspolitiken varit en katastrof. Man kan knappast saja att det "gatt daligt" om flera miljoner manniskor star infor en "oppen konflikt" med varann. Man kan saja att det finns en oppen konflikt mellan svenskar och invandrare precis som i Holland. En oppen konflikt ar steget innan en total konfrontation. Att artikeln sa lattvindigt passerar forbi det faktumet ar skrammande. Det borde vara en varningsignal som kraver stora forstasidesrubriker, ett snabbt tillkallat krismote i regeringen och en stora allman debatt.

Den Hollandska toleransen bland folk har upphort och 38% av befolkningen vill flytta till ett annat land. Artikeln fortsatter konstigt nog med tal om trakig arkitektur. Den talar om olika lander som erbjuder Hollandarna ett nytt hemland, for och nackdelar med olika alternativ mm.

Artikeln utlamnar det mest intressanta. Det talas knappt om varfor 6 miljoner av Hollandarna har allvarliga funderingar pa att flytta.

En antydan finns i meningen : "Huruvida holländarna flyr undan islamofoberna eller islamisterna är dock oklart."

DN's ordbehandling har ett givet syfte. Man vill inte tala om den egentliga orsaken men man vill antyda att Islamofober ar ett problem. Islamofobi betyder en "radsla for islam". De som vill flytta ar radda for allt vald som mest forekommer bland invandrare dar offren ar Hollandare. Det ar en mycket stor andel muslimer bland deras invandrarna. De som vill lamna landet ar altsa de som DN vill beteckna "islamofober".  Men artikeln vill antyda att problemet i Holland ar just "islamofober", de som ar radda for islam, och att deras radsla ar omotiverad. DN vill bedra lasarna, man vill lura lasarna.   

De som vill flytta ar radda for valdet, islams okande inflytande med hjalp av vald och hot och islams formodade overtagande av landet. Sveriges situaton ar valdigt lik den Hollandska, en mycket stor andel av Svenskarna vill lamna landet om de kunde. De ar trotta pa allt rasistiskt vald som begas av invandrare mot Svenskar. Hollandarna blir darfor inte hjalpta av en flytt till Sverige, om de kunde lasa svenska sa skulle de snabbt inse det. Det finns en omsesidig okunskap bland oss. Vi maste altsa hjalpa Hollandarna inse att de borde stanna kvar och aterta deras land innan deras politiker ger bort landet till de som med vald vill tvinga till sej mer inflytande. Holland och Sverige har overtoleranta mesar till politiker som aldrig kommer i kontakt med verkligheten och darfor struntar i den. Det ar deras poltiker de maste rosta bort. De flesta Europeiska lander har samma problem, vi maste darfor samarbeta med andra lander eftersom vi har samma mal. Beslutspositionerna maste atertas innan de verklighetsframmande politikerna orsakar ytterligare lidande och ett fortsatt skifte av befolkningen. Inte forran det hander kan vi lata media aterfa sin frihet. Medias roll maste vara att skriva sanningen,  da far sanningen mer stod. Nu goms sanningen och de som vill ha ut sanningen fortalas. Det kommer att fortsatta sa lange statliga pengar fortsatter skyfflas in till de ljugande media. Bla. det ar ett av grundproblemen.

DN

No comments: