Friday, February 15, 2008

Danmark brinner lika bra som Frankrike.

Muslimer ar eldfarliga. De har ett brinnande intresse for sitt nya hemland. Att muslimer var ett sapass alvarligt och stort problem i Danmark har inte varit helt klart for alla svenskar. man far aldrig tillfalle att lasa danska tidningar eller se Dansk TV. Om man ar pa genomresa sa kan man passera hela landet utan att ha en aning om hur illa stallt invandringssituationen ar dar.

Om man foljer politiska bloggar sa blir det snabbt klart vad som forsigar, men a andra sidan om man inte laser bloggar eller sydsvenska tidningar sa kan man vara helt ovetande om situationen.

De anti-danska gatu terroristerna har haft for mycket friheter och kunnat odla sitt hat for lange. De har gatt for langt och nagon maste stoppa elandet. Man far intrycket att muslimer overallt hatar sina nya hemlander, de branner och forstor och tillfor ingenting positivt till de samhallen de bor i. Samma sak verkar intraffa overallt, sociala myndigheter maste engagera sej, ungdomsligor, vald, brak och brottslighet, samhallsfunktioner saboteras och forstors, kriminella ligor vaxer fram som bestar av hatande grova brotttslingar. Stora nya resurser maste dirigeras till polis, aklagare, domstolar, nya fangelser maste byggas, utvisningar och anknytningsfall maste administeras i all oandlighet. Skatter maste hojas och all social service maste minskas for att klara de massiva kostnaderna. Da man inte ens raknat lidandet ibland brottsoffer och fastighetsforluster.

Ett tidigare civiliserat land som Danmark trodde jag aldrig skulle sjunka sa langt ner i trasket. De omfattande branderna i Frankrike saboterade en av deras storsta industrier, turistindustrin. De lider annu av alla aterkommande upplopp och brander i de muslimska bostadomradena. Danmark och kanske resten av Europa kommer snart att ga samma vag, mot en ekonomi som saboteras, samhallsfunktioner som forstors, och ett rykte som ett land med farliga upplopp och gatuterror utom kontroll. Det gar inte att sitta still langre, alla maste engagera sej om man ska kunna aterstalla ordningen.

De som branner Danmark sajer "ni maste respektera var religion annars branner vi ner Danmark". Europer har problem med att tvingas respektera folk, hot brukar ge motsatta effekt. Men vad begriper unga muslimer som kanske kom ifran ett land utvecklat som pa 700-talet med analfabeter som foraldrar. Hur mycket kan de begripa, det varsta ar att de och deras foraldrar har inget att forlora. Om de branner ner och forstor sa har inga av deras egna tillgangar forstorts eftersom de inte har nagra tillgangar. De har bara sitt hat som vaxer med varje socialunderstodsbetalning. Det ar enkelt att forstora. Det mest destruktiva i ett civiliserat samhalle ar att branna ner saker, det ar oerhort kostsamt att forsoka bygga upp nagot som brants ner. Darfor har vi i vast varlden ett outtalat consensus att vi ska leva i samforstand aven om vi tycker olika, det ar en av grundstenarna i civiliserade samhallen. I mindre civilierade samhallen dar man forstor, river, ligger i klanfejd, krig, eller bedriver revolt, uppror eller revolution sa kan ingenting utvecklas, utvecklingen star still som i mellanosterna. Det ar ens kultur som bestammer om samhallen ska kunna byggas eller inte. Nu drabbas en civiliserad kultur av transporterade innevanare fran den ociviliserade kulturen. Det kan bara bli varre om man inte utvisar sabotorerna och pa allvar tar itu med problemet.

SVD SVD DN Sydsvenskan

1 comment:

UltraV:s värld said...

Du kan verkligen formulera dig, de första raderna var huvudet på spiken!:)
Ha det gott!