Monday, December 10, 2007

Vem vinner pa ett sjalvstandigt Kosovo?

Natos och USA's angrepp på Serbien förutsatte att Kosovoalbanerna var förföljda och utsatta för allvarliga hot. I efterhand kan man konstatera att den albanska lobbyn hade varit mycket framgångrik i att påverka USA och de europeiska landerna att ta ställning och agera militärt på Kosovoalbanernas sida. Serberna hade misslyckats med sina försök att påverka andra länder i lika stor grad som albanerna hade lyckats. Det är nu I efterhand klart att det rådde ett krigsförhallande mellan serberna och kosovoalbanerna, bägge parter var nästan lika välutrustade och tränade i krigföring.
Kosovoalbanerna fick stöd från muslimer runt om i världen precis som tidigare då den muslimska sidan i Bosnien fick stöd av Al Queda och andra tillströmmande muslimer. Kosovo är idag i stort ett laglöst samhälle. De få serber som bor där efter den omfattande "etniska rensningen" som tvingade ut hundratusentals serber är utsatta för allvarliga hot och angrepp. De bor i enklaver som skyddas av runt 16.000 FN trupper (KFOR). Nästan alla deras historiska kyrkor är nerbrända av muslimerna. De utsätts ännu idag för nya angrepp, deras bostäder bränns ner och deras boskap dödas.
Narkotikahandel är förmodligen det största inkomsten i Kosovo numera. Over 90% av all tung nakotika som kommer till Sverige hanteras av Kosovoalbaner enligt den svenska polisen.
Kosovo verkar numera vara trans-shippingcentralen för narkotika från Afghanistan/Pakistan för vidare leverans till de Europeiska storstäderna. Den näst största inkomsten kanske är de korrumperande FN-pengarna som slängs ut till höger och vänster. Inkompetenta chefer som utses av FN får skyhoga ersättningar. De har ansvar for stora kontraktsbelopp som betalas ut till andra inkompetenta byggare, konsulter och till och med getherdar som agerar som brobyggare. Lokalbefolkningen har inte sett mycket förbattring trots oerhörda belopp som kastats ut i Kosovo.


DN hade en artikelserie om Kosovo skriven av Maciej Zaremba. Han är en mycket insatt person som tillbringat mycket tid på plats. Artikelserien har uppmärksammats och återskrivits i Washington Post. Artiklarna visar hur illa skött FN's operationer i Kosovo har varit. Man kan läsa om privatpersoner med kontakter som kan bli miljonärer. Korruptionen genomsyrar allt. Albanerna tar över overgivna f.d. serbiska fastigheter och egendomar.
De enda som kan vinna på ett självstandigt Kosovo är 1. Albanien som kan knyta Kosovo till sig. 2. De stora nakotikahandlarna kan räkna med mindre översyn och kontroll. 3. Den Islamistiska världsrörelsen som kan räkna en ny nation till Islam. 4. Alla korrupta människor som tar över kontrollen av regionen.
Man får anta att de tar över kontrollen av framtida FN-bidrag och resurser som aldrig kommer till de rätta mottagarna. Men vilken nation har ansvariga politiker som bryr sig om sitt "lilla" misstag i Kosovo. De som sade sig vara utsatta var de som till slut utförde "etnisk rensning" med stöd av NATO, USA och FN.


SVD Sydsvenskan. SVD

2 comments:

Lasse Johansson said...

Bra artikel. Jag har också följt det här ämnet de sista åren och håller med det mesta. Ett par korrektioner och tillägg bara. Alla kyrkor är inte nedbrända, men många har blivit vandaliserade och några stycken har blivit helt förstörda. Ett trettiotal kyrkor bevakas av KFOR men övriga är helt utelämnade. De viktigaste klostren och kyrkorna arbetas det för fullt med att reparera. Tyvärr ligger många kyrkor helt omringade av albanska områden vilket gör att serber inte kan ta sig dit. Trots det kämpar munkar, nunnor och präster med att hålla kyrkorna i gott skick.

När det gäller albaner som tagit över serbiska lägenheter och bostäder så stämmer det mycket bra. Sanningen är ännu värre än ni beskrev i artikeln. Efter kriget (när FN hade ansvaret) organiserade albanerna sig i grupper om 3 till 4 personer och tog varsin lägenhet. Sen kastades alla icke-albaner ut och albaner tog över lägenheterna. Låsen böts och nya namnskyltar sattes upp. Detta skedde tex i Pristina som idag är helt etniskt rent. Serber, romer, judar och andra icke-albaner som fördrevs lever idag i flyktingförläggningar i Serbien. De som har tur dvs. De som gjorde motstånd ligger begravda. Gravar vanhelgas dessutom om och om igen av albanerna. Gravstenar välts och slås sönder och albanerna lämnar sin avföring som visitkort.

Anonymous said...

Jag ser hur ni blivit mätta av all serbisk-propaganda. Är det någon som blivit orättvisst behandlat är det albanerna. Tänk bara på tiden då Milosevic hade makten. Var det någon som startade någon "etnisk rensning" så var det Milosevic. Det är inte bara albaner som haft konflikter med serber. Slovener och kroater har också det, tex. Hur kommer det sig?Vilka är egentligen dem svarta fåren?Klart som fan att det är Serberna. De har sedan länge velat ha ett Storserbien och det vill dem än idag. Dem är beroende av makt, av makt som dem inte har rätt till..alla vet om detta som läser REN historia..det är bara dem IGNORANTA typerna som hålller på deras sida!