Saturday, December 08, 2007

Toppmote i Lissabon mellen terrorstater och diktaturer.

Hlegen toppmote i Lissabon ar ett steg i ratt tiktning. Dar kan Europeiska stater markera sin installning mot terrorstaterna och diktaturerna. Sverige har i manga ar bidragit med stora belopp till manga afrikanska diktaturer. Diktatorn Robert Mugabes Zimbabwe har varit en favorit ibland de Svenska bidragsgivarna. Reinfeldt hade nu mojlighet att i sitt tal markera emot diktatur. Jag har inte last hans tal annu men enligt tidningsrapporter sa handlade hans tal om demokrati, korruption och klimatfragor. Afrika ar ju kontinenten dar vastliga miljooperatorer som vill dova sitt daliga miljosamvete kan kopa "miljo kuponger". Afrika har knappt nagon industri att tala om. Den fattigaste varlsdelen har inga stora miljoproblem om man inte menar krig och revolutioner, det forekommer ju regelbundet. Reinfelt maste ha forvaxlat sina tal. Malgruppen pa Lissabon konferensen behover hora mer om krig, vald, demokrati och korruption, men miljoproblem kommer forst senare da dom lamnar ulandsstadiet och hamnar i industrialiseringens tidevarv eller atminstonde har demokrati dar man bryr sej om annat an sine agna palats och privata jumbojets. Sverige behover utvardera artiondens av Svenskt stod till nu bankrutta diktaturer. I vanlig ordning sa lider folket utan att kunna se nagra effekter av bidragspengar medan diktatorerna bygger sin palats med guldkranar pa toaletten och kan fora krig i andra lander (med hjalp av Svenskt bidrag).

Delar av konferensen halls bakom stanga dorrar. Dar kanska man avhandlade pinsamheter som inte kan fa komma till allmanhetens kannedom. Kan det ha handlat om fler och storre bidrag fran vastlanderna? Jag ser fram emot att diktatornerna infor demokrati, stoppar korruptionen och slutar stodja terrorism. Vilket arhundrade det hander vet ingen. Kanske nar olje inkomsterna ta slut for de oljerika diktaturerna sa dom tvingas jobba. SvD HD SVD AB Dagen

No comments: