Sunday, December 02, 2007

Myndigheterna ljuger om valdet i skolorna.

Trots att alla rapporter om skolvald, skolbrander, mobbing, och andra problem i skolorna sa ar bara en liten del av sanningen kand. Enligt DN sa anmals inte vald av skolmyndigheterna. Man sopar problemen under mattan tror poliens och skolministern.

Det sanna bilden om skolvaldet maste redovisas. Manga foraldrar har ingen aning om vad deras barn utsatts for inte bara i form av vald och mobbing. Skolorna ska ju vara en saker plats dar man lar sej sa att man kan bygga en framtid pa det. Sveriges framtid vilar pa de som idag gar i skolan.

Ett annat problem ar franvaron i skolorna. Det ar en annan sak som man haller tyst om. Om foraldrar, skolmyndigheter, sociala och politiker fick reda pa att bara tex. tre elever fanns kvar i klassen sa kanske man skulle reagera pa det. Om de franvarande 25 eleverna i en klass ar ute pa stan och ranar folk och begar andra brott sa kanske vi skulle tvingas fundera pa vad som har hant och hur vi ska ratta till problemet.

Men det kravs ju att sanningen kommer fram och att skolorna slutar skonskiva det som vi redan trodde var ett kaos. Kaoset ar tydligen mycket varre an alla trott. DN

No comments: