Tuesday, December 04, 2007

Kina lurar TT.

TT har lurats att tro den Kinesiska propagandan att bara 80.000 ungdomar begar brott i Kina. I Sverige begas runt 1.3 miljoner brott varje ar, de flesta brott begas av ungdomar. Om man tror TT's propaganda sa begar Kina's 1.45 miljarder manniskor ett makalost litet antal brott per kapita.

Hur ligger det till med sanningen? Om SvD's kalla (TT?) nagonsin varit i Kina sa skulle han/hon veta att nastan alla icke-kineser som varit i Kina har blivit utsatta for brott. Enligt en snabb overslagsberakning skulle Kina brottslighet var minst dubbelt den i Sverige. Kina borde altsa ha minst over 40 miljoner brott varav de flest borde vara begangna av unga manniskor.

Det finns inte en enda person som jag har talat med som inte blivit utsatt for ett brott i Kina. Kina ar ett mycket farlig land, det finns ingen som kan hjalpa en turist i nod. Alla poliser och militarer star i givakt men blir avrattade om dom hjalper en turist som blir mordad, darfor har alla brottslingar, ranare och mordare ett fripass och kan obehindrade bega sina brott mot turister. Ingen kines komer att bry sej om en turist som blir utstt for ett brott. For Europeer och vasterlanningar sa liggar brottsoffren pa 100% av besokar antalet enligt vad jag har hort. Att TT rapporterar en ofattbar osanning som ingen kan tro ar makalost. Jag kan inte tro att AFP skulle kunna vara delaktig i en sa uppenbar logn. SvD

No comments: