Thursday, December 27, 2007

Islamister ar roten till det onda, inte bara i Pakistan.


Mordet pa fd Premiarminister Bhutto i Pakistan bevisar att de extrema Islamisterna inte kommer att sluta med sin terror och sitt krig mot demokrati, kvinnor och liberalism. Det forra attentatet mot henne strax efter att hon atervande till Pakistan misslyckades, men over 120 personer dodades i det attentatet. Efterat sade hon att hon var medveten om riskerna men hon skulle trotsa de extrema fundamentalisterna i Taliban och Al Queda som lag bakom attentatet da.

Pakistan ar ett land som har fundamentalistiska skolor, s.k. madrassah. Skolorna finns ofta i anknytning till moskeer och finansieras av moskeen och dess medlemmar. Dit skickar de allra fattigaste sina barn for att fa ett mal mat om dagen och skolning. Det ar ofta det enda alternativet for de fattigaste som slipper betala for skolning om de inte har rad. Problemet ar att eleverna lar sej ingenting annat an koranen. Samtidigt sa har de Islamistiska Imamerna sin militanta syn pa omvarlden och den synen lars ut i samband med koran studierna. De militanta delarna i koranen bekraftar det som Imamerna lar ut, elevernas varldssyn blir darmed en vriden extemistisk syn pa Islam och omvarlden. Ur dessa tiotusentals Imam skolor eller madrassah's kommer de framtida talibanerna. De har lart sej en extrem och totalitar syn pa Islam dar varken tolerans eller flexibilitet accepteras. Man har bara fatt lasa en bok, koranen, allt annat inflytande ar forbjudet.

Andra skolor ar reglerade av de pakistanska myndigheterna, man har kontroll pa utbildingen, vilket man inte har i de moskee anknytna madrassah;s. Man reglerar vilket material som anvands och man har forsokt se till att fundamentalism och extremt material halls utanfor de normala skolorna dit det flesa skickar sina barn.

Pakistan problem ar fundamentalisterna och det skolsystem som fortsatter att pumpa ut nyutbildade Taliban supporters, inte bara i Waziristan men over stora delar av landet. Det skolsystemet maste forandras innan man kan se ett hopp om demokrati och liberalism i Pakistan annars kommer terrorn att fortsatta. Globaliseringen gor att det finns mer pengar och vapen i omlopp nu och det gor situationen farligare an den var for manga ar sedan da extremisterna varken hade pengar eller vapen i storre omfattning. SVD SVD2 SVD3SVD4 DN DN2AB AB2 SVD5 Sydsvenskan HD HD2 HD3 HD4 Dagen D2DN3 SVD6 DN4 AB ABSVD7 DN5 SVD

2 comments:

Johannes said...

Hej

Jag heter Johannes och jag skriver just nu en C-uppsats om bloggar på Uppsala universitet. Jag har två korta frågor som jag skulle vilja ställa till dig, så om du har möjlighet att svara så maila mig på nedanstående adress så skickar jag frågorna till dig:

osterstrom.blogguppsats@gmail.com

Ett svar skulle hjälpa mig mycket och göra mig väldigt tacksam!

Ps. För att jag skall veta vilken blogg som är din så måste du lägga med en länk till denna i ditt mail. Ds.

BefriaMedia said...

Lamna ditt fullstandiga namn och adress och klass sa ska jag fundera pa saken. Eller stall fragan har. Det ar en aning kansligt eftersom jag varit redaktor pa en stor tidning och har en nastan kand son, sa jag vill halla mej privat som du forstar.