Monday, December 24, 2007

Eva Hamilton ser inte det uppenbara!

Enligt Eva Hamilton, alliansens bidrag till VD posten pa SVT, sa ar SVT's kommande problem av ekonomisk natur. DN artikeln talar mest om okanda kostnader for film rattigheter, och hur SVT konkurrerar om rattigheterna till stora sport evenemang mm. Inte ett ord sajs om det viktigast problemet med SVT, den politiskt styrda politiska program utbudet. SVT har precis som tryckt media dominerats av vanster extrema journalister och producenter. De program som kan paverka opinion i politiska fragor har sedan borjan av 1970-talet dominerats av vanstern. En del av de extremister som var med om den media omvalvningen och numera lamnat vanstern har oppet talat om hur rekryteringen gick till forr, vanster dominansen var total inom den politiska och nyhets avdelningarna. Insekts program och andra opolitiska program lamnades ifred till neturala producenter. Svensk TV's rabiata USA hat kommer vi ihag, man visade pa 1970-talet Sovjet producerade barnprogram som detaljrikt beskrev varfor man skulle hata kapitalismen. TV har inte visat ett enda program som ar kristiskt mot den barbariska fortryckande kommunismen eller stater som ar socialist diktaturer. Bara nagra mander sedan visad SVT ett program om Kuba, givetvis blev det en hyllning till Fidel Castros diktatur och den socialistiska rattvisan.

Hamliton ar antagligen helt blind eller sa har hon fatt klara instruktioner att inte rora den vanaster extrema infrastrukturen pa TV. Igen har en borgar regering latit vanstern viktigast propagande media sta intakt utan uppstadning. Det kommer antagligen bli Alliansens fall i nasta val. Precis som vid tidigare val sa ar man pa TV bra pa att fa ner rostetalen for borga partier och tvinga upp andelen sympatisorer for vanster partierna. Statlig TV maste bort precis som Pressens beroende av statliga bidrag. Fru Hamilton, om man inte ser den stora bilden, de viktiga sakerna, hur ska man kunna fa bort den socialistiska dominansen, vanster styrd politisk journalistik inom media? "TV; Jag tycker vi ska forlojliga Borg." Tidningarna arbetar pa samma satt som TV, en analys av en dag med LO agda Aftonbladet kan lasas i en utmarkt artikel av Den Osynliga Bloggen. DN Andra exepel pa hur media tar bort asikter som inte passar finna pa Grue Granskar Media.

1 comment:

Anonymous said...

Very Interesting!
Thank You!