Saturday, December 15, 2007

Ett avtal om klimatet i Nusa Dua, Bali.

Ett avtal har slutits om klimatet, det later ju bra. Jag undrar hur manga sidor avtalet innehaller och det slinker in nagra fel i oversattningen. Det kommer nog att markas om 2-4 ar da avtalet oversatts och publicerats i de olika landerna. Hur overforing av teknologi till u-lander ska ga till aterstar att se. Normal sett sa blir resultatet mer fororeningar och mer unyttjande av naturresurser. Man kan val inte forvanta sej att den storsta naturfororenaren Kina ska kunna paverka sin utveckling, det vore nog att forsoka stoppa en naturkraft. Det maste nog bli ett sarskilt avtal mellan kineserna sjalva.  

SVD AB DN SVD

No comments: