Saturday, December 29, 2007

Bin Laden ny chefredaktor pa SvD.

Svd och DN rapporterar direkt fran grotttan i helvetet dar Bin Laden och ett par andra analfabeter sitter med sitt grusblandade ris och njuter av sand. SvD fortsatter att underdanigt rapportera allt som massmordaren, kaparen av barnhuvuden, Bin Laden talar om. SvD har den hogsta respekt och tolerans for detta sataniska monster i mansklig form. SvD rapporterar exakt hur manga minuter hans tal ar, det kan vara bra att veta for de som har statistik om langden pa hans tal. SvD fortsatter med anklagelser mot USA och judendomen, precis som Bin Laden, nu kan man inte langre se om det ar Bin Laden eller SvD's egen syn som man skriver om.

SvD's respect for den varsta massmordande galningen i nutidshistria ar makalos. Om SvD hade minsta empati for de mordade svenska offren runtom i varlden sa slapp man se dessa meningslosa rapporter om vad Bin Laden's spokskrivare tycker om varlden, Vi vet vad dom tycker, dom vill doda oss alla, sluta nu skriv om dessa sataniska muslimer.

SVD DN AB

No comments: