Sunday, December 16, 2007

Al Queda angriper Svensk skola.


Det var ett exempel pa en vilseledande rubrik, men innan ni argsint hoppar tillbaks till det andra ni laser med en kansla av att ha blivit lurad sa fundera pa foljande. Anledning till rubriksattningen var att visa att resultatet av det som intraffar i Sverige ar nasta likt resultatet av vad som hander i Irak eller Afghanistan. Resultatet ar att vi ser nerbranda byggnader, fordon osv. Samma resultat efterlamnas i Irak. I Irak ar det muslimska terrorister som orsakar valdet och skadegorelsen, men i Sverige sa ar det inte helt klart vilka det ar som orsakar valdet och skadegorelsen. Vi borde bry oss om vara narliggande problem som for oss ar ofantliga i omfattning. Hundratals skolor har brunnit runtom i Sverige de senaste aren, kostnaderna ar flera miljarder kr.

Att skadegorelsen i Sverige ar sa utbredd gor problemet svarare att losa, det ar altsa inte bara en liten grupp personer som orsakar branderna, det ar manga olika personer/grupper som ar utspridda i nastan hela landet som ligger bakom alla de hundratals skolbranderna. Aven om en skyldig person eller grupp grips av polis sa aterstar alla andra grupper/personer, dom kan ga fria och fortsatta med sina mordbrander.

Vi maste fundera pa hur det kom sej att de skyldiga personerna kanner ett sa stort hat for Sverige, for etablissemanget och samhallet sa att dom vill branna ner vara byggnader och institutioner. Det maste vara ett hat som driver dessa manniskor till samhallssabotage. Det finns manga orsaker ibland manga personer att kanna ett hat mot sverige, resulatet av hat brukar ha logiska konsekvenser. Skolbrander kan inte vara en logisk konsekvens. Om man hatar en person sa brukar man saja nagot, sabotera, eller bruka vald emot en person. Det ologiska med skolbranderna ar forst att det formodligen ar helt olika grupper/personer som branner skolorna eftersom dom ligger i olika stader i olika delar av landet. Det ar ett mysterium hur det kan komma sej att sa manga olika personer i manga olika landsdelar plotsligt fatt ett sa extremt hat mot Sverige och gor samma sak for att fa utlopp for sitt hat, man branner ner skolor. Jag kan inte forestalla mej att en normal elev som fatt en normal uppfostran i en normal familj och en normal skolgang skulle kunna branna ner sin skola. De som branner ner skolor maste ha det gemensamt att de ar radikalt asociala och har fatt en uppvaxt som ar radikalt annorlunda mot en vanlig traditionell svenska uppfostran. Ett stort hat mot samhallet maste ha utvecklats. Nar och hur det hatet har utvecklats ar intressant att veta, myndigheterna maste faktisk ta reda pa de bakomliggande orsakerna till det vitt utbredda hat som motiverar, annars kan man aldrig losa fallen och branderna kommer att fortsatta tills det inte finns nat kvar att branna ner.

Om branderna utfors av elever sa har de skyldiga ingen som helst lust eller intresse att ga i skola. Om han/hon har kompisar sa ar det helt klart att han/hon har inget som helst problem med att kompisarna inte kommer kunna ga i skola som brunnit ner. Det kan altsa inte finnas ett kompis tryck, grupp tryck eller ett socialt natverk omkring personen som gor att man stoppar sej sjalv innan man tar steget att branna ner en skola. Aven outsiders har kompisar och nagon form av socialt natverk omkring sej. Om det inte finns ett sadant grupptryck sa ar de som finns i omgivningen antingen medansvarige eller har samma uppfattning om Sverige. De skyldiga maste nog ha en grupp omkring sej med samma asociala uppfostran och drivs av samma hat for systemet, hat for samhallet.

Jag tror man maste soka de skyldiga i unga personer som har mycket franvaro fran skolan, de har formodlien valdigt liten mojlighet att kunna absorbera utbildning och kunnande. Daliga betyg och inga stora framtidsperspektiv kan man anta.

Att anlagga en brand ar det enklaste och billigaste sattet att utfora samhallas sabotage. For samhallet sa ar brander det mest kostsamma, den mest kannbara formen av sabotage i de fall da forovarna inte har vapen, pengar eller andra resurser. En brand i Vellinge kostade over 100 miljoner kronor. Bilden visar Maryhill Skolan i Malmo, den branden kostade over 10 miljoner kr.

Om det finns nagon som laser detta och har deltagit i samhallsabotage, skriv hit, jag vill veta mer om hur psykologin fungerar, hur en person som utfor detta tanker. SVDSydsvenskanSS2SS3SS4SS5SS6

2 comments:

Jocke said...

Du kan gott vara så tydlig som du formulerar rubriken i resten av texten också. Många säger att det är dags att slå tillbaka.

Knute said...

Mycket bra analys. Kul och klurigt skrivet. Slutsatsen som Jocke efterlyser: skolbrännarnas hat kommer från den politiskt-religiösa ideologin islam. Undrar vad imamerna tutar i dem i moskéerna. Att vi inte är mer värda än apor och hundar. Det finns bevis för att sånt sägs i moskéerna.