Sunday, November 11, 2007

En analys av analysen.

Jag laste en utmarkt analys gjord av Gustavssson i Saffle. Han analyserade den av SVD upphittade "historikern" och "experten" Anders Bergmans artikel om huliganer. Har foljer ett utdrag;
Som idog tidningsläsare kan man bli saftigt irriterad på den tydligen enorma skara experter som sitter på universiteten och agerar samtidsexperter. Det är statsvetare, sociologer (macro- och micro sådana) och socialmedicinare; socialpsykologer, rättsvetenskapare och nu tydligen också historiker – ”samtidshistoriker”.

Man blir förvånad varje gång dessa banalitetens korsfarare någon gång faktiskt lyckas prestera något mer genomtänkt än vad radioprogrammet Spanarna i radions P1:s panel lyckas med.

Alla som någon gång går till det lokala universitetsbiblioteket måste ha upplevt samma sak när man bläddrar i de aktuella avhandlingarna som brukar föräras framskjutande hyllplaceringar, att prestationskrav i form av kreativt nytänkande inte är något som direkt kännetecknar de samhällsvetenskapliga modulernas invånare på universiteten.

(Förra veckan diskuterade jag den senaste godkände psykologidoktorn vid Karlstads universitet. Länk här.)

Jag har en teori som går ut på att alla nya doktorander som tas in till universitetens improduktiva sinekurer, omgående tvingas – av rena överlevnadsskäl - döda den lilla kreativitet de som nya invånare för med sig in i den här världen, detta för att inte irritera sina sedan länge förbittrade och på idéer uttorkade chefer på institutionerna. När detta ingrepp i hjärnans funktion är gjort, så gör förlorarkulturen på dessa institutioner resten. Inom 2-3 år är den en gång glade doktoranden vetenskapligt död och en i gänget av deprimerade nollor – men med egen sinekur och modul på den statsfinansierade inrättningen – till pensioneringen.

Detta är min slutsats efter ett antal år som trogen universitetsbesökare och kontakter med ”invånarna” där.

En av de här gökarna brer i dag ut sig på Dagens Nyheter. Killen är historiker och påstår sig vara expert på politisk extremism.

Historikern Anders Bergman, “studerar det politiska våldets mekanismer bland nynazister och vänsteraktivister”.

När man skalar bort killens bakgrundshistoria och arbetsuppgifter och annat överskottsmaterial i artikeln, vad konkret har killen egentligen att komma med i faktahänseende, som han vill ge DN-läsaren?

Jag har vaskat fram följande veritabla klicheér ur mannens egna presentation av orsakerna till det politiska våld han studerar:

Det är ungdomsarbetslöshet, bristande integration och bostadsbrist som riskerar att driva ungdomar in i extremismens famn. DN refererar:

"I allt detta finns en sprängkraft. Människor som upplever att ingen lyssnar till dem har lättare att se våld som en utväg. När makthavarna inte tycks ta deras problem på allvar växer frustrationen. /… /

- Det är obehagligt. Vi är på väg att få ett splittrat svenskt samhälle. I dag ska alla bli “sin “egen lyckas smed”. Hyresrätter i storstäderna omvandlas till bostadsrätter och vi kan se en utveckling mot marknadshyror. När unga människor inte kommer in på bostadsmarknaden växer ilskan. /… /

- Bostadsbristen kan locka många att söka sig till extrema politiska rörelser. Även hos unga män och kvinnor som gått arbetslösa en längre tid kan frustrationen växa. Situationen i förortsområden där invånarna känner sig bortglömda är också oroande. Rotlösa och arbetslösa unga kan lätt lockas till nazisterna som skyller alla problem på den stora invandringen. Samtidigt kan unga i förorterna lockas av muslimsk extremism när de känner att vårt svenska samhället inte har något att erbjuda dem."

Det är på den här skrattretande låga nivån som “analysen” ligger. Bergman konstaterar vidare att Sverige blev mer “europeiskt” efter palmemordet - mer normalt. Jaså? Den har jag inte hört mer än 200 gånger tidigare från annat håll! Bergman har vidare studerat extrema rörelsers hemsidor. Så ambitiöst:

"Jag följer olika extrema organisationers hemsidor. Där presenteras ofta enkla sanningar och lösningar. Vilsna människor lockas lätt av ett sådant budskap..."

Allt som killen säger är så extremt banalt. Det är så man vill spy av skandalen att sådana här figurer får sitta på arslet på universiteten och kosta skattepengar.

Hela analysen kan hittas hos Gustafssons blog.
DN AB

1 comment:

myriam said...

Ja, sannerligen. Den enda anledningen jag kan tänka mig att anlita "experten" är att journalisterna själva inte riktigt vet vad dom ska skriva. Dom inser att en artikel skulle bli banal och full av rena gissningar. Om det då finns "experter" som gärna ställer upp på att sätta sitt namn under dessa banaliteter och gissningar så vinner alla på det - utom vi läsare.