Saturday, October 20, 2007

Informations-neutralitet skapar terrorister.

De svenskar som foljer de invandrade muslimska jihadisterna maste ha gatt igen en process av konvertering. Som del i den processen maste de dels ha trott pa Islam, dels ha en fanatisk tro till den grad att de vill offra livet. Att sedan ta steget att delta i terror aktiviteter med livet som insats ar dar logiken tar slut. Varfor folk tar det steget beror pa flera olika saker. En del ar drivna av aventyr, andra har hjarntvattats till den grad att de ser det som nagon slags heroism att deta i Jihad terror. En del ar drivna av bade aventryr och fanatism. Vi vet inte har manga svenskar som tar det steget. Ett par kanda svenskar tog det steget i sin ungdom, kanske av olika skal. Jan Guillou detog i en palestinsk terror organisations terrordad emot israel kanske enbart pga av aventyrslust och judehat, hans asikter ar valkanda. Journalisten Stieg Larsson detog aktivt i eritreanska Islamska revolt grupper i sin ungdom, den hemligheten kom fram strax innan han dog. Oscar Hedins dokumentärfilm "Det svider i hjärtat" hade premiar i gar. Den kan man nog lara sej en del av.

Islamism, den fanatiska laran om Jihad, ar en relativt ny foretelse i europa. Den har kommit med muslimerna, deras Imamer och moskeer. Den har, som filmen talar om, forekomit i sverige under en lange tid men i hemlighet och i det dolda. Ofta goms de Islamistiska budskapen i form av ett annat sprak som svenskar inte forstar. De nya medierna internet, dvd, osv. hjalper att sprida det fanatiska Jihadist budskapet till lattpaverkade offer av propagandan. Vi har inte insett att det extrema budskapet sprids och mottas enkelt och snabbt och nya terrorister rekryteras. Vem vet om de muslimska friskolorna ar propagandister for Islamister i nagon form, betalda med svenskar skattemedel? Vi maste vidta nya atgarder for att undersoka och halla koll pa extremsisterna, det kommer snart uppta en mycket stor del av myndiheternas resurser. Vi maste utbilda folk om Islamism och terror, skolan har en roll att fylla, om man inte lar ut fakta sa okar toleransen av Islamistisk terror.
Kommunismens terror inte har larts ut i skolorna, det har bidragit till en tolerans for kommunismen. Vi ska inte vara informations-neutrala, vi maste oppet redovisa sanningar som "politiskt korrekta" personer inte har mod att gora.

En del har rekryterats till att bli terrorister i Irak, dar har dom varit ovetande om loyalitets skiftet i bland Sunni muslierna. De nyankomna terroristetna i Irak har mottagits for att genast avrattas av Sunni muslimerna i Al Anbar provinsen som nu trottnat pa terrorn och vill bygga upp landet istallet. SvD

1 comment:

Maya said...

Bullshit!