Tuesday, October 13, 2009

Moderaterna ger klara besked, de ska öka massinvandringen till varje pris.

Migrationsministern Tobias Billström (m) var på ett besök i Landskrona. Där talade han provokativt om att moderaterna vill fortsätta underlätta för en större arbetskraftsinvandningen. Trots fler och intensivare upplopp, nästan dagliga bränder och samhällssabotage i allt fler ghetton runtom i landet så vill moderaterna fortsätta med importen av hundratusentals fler som hatar och förstör Sverige. Med bara ett år kvar till valet vill M fortsätta med en politik som ingen svensk vill ha och han basunerar ut det i Sverigedemokraternas starkaste stad, det är nära politiskt självmord.

Billström sade att den interna konflikten mellan de lokala moderaterna och riksgruppen är över. De lokala moderaterna ville minska massinvandringen till orten med att införa hinder för flyktingar att bosätta sig var de sjalva vill. Billström ville inte införa hinder. Regeringen ska behålla EBO som ger asylfall rätt att själva välja till vilken ort (ghetto) de flyttar till oavsett hur trångbott det är och oavsett vad lokalbefolkningen vill. Billström sade:
"svensken i gemen uppfattar det inte som ett problem att folk rör sig över gränser".

Billströms ofattbara brist på verklighetsförankring skulle få sig en törn om han brydde sig om att ta reda på vad folk tycker istället för att tro något som inte har en tillstymmelse till sanning och inte haft det de senaste 20 åren. Hans syn visar hur isolerade från vanligt folk våra politiker är.

Billström refererade till en undersökning om bosnier som enligt Billström hade en förvärvsfrekvens på 80 % om de flyttar (tvingas) till småland men de som bodde kvar hade en arbetslöshet på 70 %. Det argumentet talar emot hans syn att EBO bör vara kvar.

Billström fortsatte med sitt ologiska resoneamang: — "Det är sant att just nu är arbetslösheten hög. Men trots lågkonjunkturen finns sektorer som har problem med arbetskraftsbrist. Det kommer att förvärras."

Trots hög arbetslöshet inser han inte att invandingen borde minskas, tvärtom så motiverar han sig med att "vissa sektorer" har "arbetsbrist" som han uttrycker sig.

Han ser Kanada som en förebild utan att inse att Kanada har en mycket stor invandring av kapitalstarka asiaster som betalar ett miljon dollar i investerat kapital för att få uppehållstillstånd i ett affärsdrivande företag. De företagen anställer mycket folk och bidrar till ekonomin i Kanada.

Hur Billström kan jämföra det med Sveriges import av mest anafabeter från u-lander som oftast blir socalfall är en gåta. Han jämföra Kanadas import av välbeställda asiatiska företagare som anställer massor av folk med sveriges import av mestadels socialfall som ligger samhället till last i nästan all framtid.

Billström ar en typisk moderat, förstår nästan ingenting, kan inget om länderna han talar om och har inte en aning om vad svenskarna tycker om deras politik.

Billströms tal närmar sig komik när han jämför Kanadas gigantiska naturtillgångar i de norra utposterna med hur han vill att asylfallen i Sverige kan börja med "samma utveckling i de svenska utposterna". Jag ser bilden av hur getherdar slåss om inmutningarna och hur de ska installera utrustning till oljeriggar och diamantgruvor i det rika norra Sverige. Guldrush till norrbotten. hd

No comments: