Friday, April 24, 2009

Om man bara vill förmedla ett budskap så är det detta,

De 52 miljoner muslimer som bor i Europa idag kommer att växa i antal till 104 miljoner inom 20 år anser den Tyska regeringen. Det är det viktigaste budskapet som måste förmedlas. Det kan därför nästan garanteras att Europa blir en muslimsk kontinent senast 2050 även om mindre förändringar sker i invandringpolitiken av moderata anti-immigrations partier. Vilka åtgarder som krävs för att bibehålla de nationella kulturerna i Europa kan man bara spekulera i. Snart är det nästan ett oåterkallerligt faktum att Europa blir muslimskt. Alla andra nyheter borde blekna i jämförelse.  


No comments: