Wednesday, December 17, 2008

Reinfeldt helt overraskad av rapporter om massiv valdsbrottslighet?


I sitt jultal sade Reinfeldt att han har talat med flera olika aklagare, poliser och interner. Men hans okunskap overraskar. Om det sade han bla:

"– Min samlade känsla är att jag har både imponerats och förfärats" 

Man far intrycket att han tidigare inte visste om den massiva brottsligheten som landet drabbats av. Han kanske inte ens uppfattat de problem har lart sig mer om pa ratt satt. Om de ungdomar han traffat nyligen sager han:

"Om deras historier om hot och om de nya förutsättningarna för kommunikation som kommit i och med internets snabba intåg. Hans sammanfattade bild är att det behövs åtgärder – helst i går."

Fragan ar altsa vilka tror han hotas och han ska vi gora at saken? Han antyder begransningar pa internatet. Enligt TT/Aftonbladet sade han foljande om debatten pa webben:

"Den kan skada tilliten till andra människor och budskap, befarar han. 
– Här har vi jobbat hårt för att trycka tillbaka rasistiska tillmälen, könsförnedrande uttryck och rena hot. Nu kommer detta tillbaka i internetmiljön, som beskrivs som ett laglöst land," säger Reinfeldt. 

Intrycket ar att Reinfeldt tror att hot, rasistiska tillmalen osv. mest intraffar pa natet och att han darfor vill stoppa vissa personer, bloggar, hemsidor osv. 

De flesta svenskar vet att de som utsatts mest for rasistiska tillmälen, könsförnedrande uttryck och rena hot ar de som framst kommer i kontakt med invandrare och asylsokande, det ar poliser, socialarbetare, bandforsvaret, skolor, elever och de svenskar som tvingas bo i narheten av dessa hot och hatmaskiner. De vet att vi i stort lever i ett laglost land idag.

Om han talade om brottsligheten i jultalet sa finns det ingen anledning att tro att hans verklighetsuppfattning stammer med verkligheten. Det har inte blivit skarpta straff, tvartom vald och brottsligheten okar men de fa grova brottslingar som aker fast slipper i stort sett straff. Hans tal nu om skarpta straff kan man inte tro pa av flera skal. En skal ar att den okontrollerade massinvandringen fortsatter och okar med tusental kanske tiotusentals grova brottslingar arligen som aldrig ens haft bakgrundskontroll innan de slapps in i Sverige.  En annan ar att han vill "utreda" brott som begas av unga. De ska straffas inte utredas, i vanlig svensk ordning tar det formodligen 20 ar inan politikerna fattar hur de ska hantera fragan.     

Mot bakgrund av det som sagts och gjorts av regeringen sa kan man lita pa tva saker.

1. Den utomkontroll massiva brottsligheten och rasistiska tillmälen, könsförnedrande uttryck och rena hot kommer att oka kraftigt i framtiden eftersom regeringen inte signalerat kunskap om problemet. Handlingsforlamade politiker kan inte ens erkanna hur allvarlig situationen ar i Sverige, darfor att det vore ju att erkanna att massinvandringen misslyckats och de sjalva ar orsaken.  

2. Privata bloggar och hemsidor kan rakna med begransningar i ytttrandefriheten eftersom vi beskylls for hot och rasistangrepp som till 98 % kommer fran invandrade hotmaskiner. Vi blir syndabocken. Vi beskylls for det som vi forsokt fa uppmarksamhet kring. Vi har forsoka fa uppmarksamhet kring massvaldet, hot ,rasistangrepp som begas av invandrade mot svenskar. 

Arligen sa begas det 520 000 valdsbrott och hot i Sverige. Av dessa 520 000 brott sa riktades 206 brott mot muslimer och kan kallas islamofobiska brott. 

Den propotionen maste en politiker kanna till och erkanna innan han kan saga att han har kunskap om det som pagar i Sverige. Reinfeldt, vad ar din analys av dessa proportioner? Jag skulle ge en formogenhet om jag fick reda pa det (om jag hade en). AB  DN  SVD
DN DN

No comments: