Wednesday, August 06, 2008

Brottsligheten i Sverige gick upp dramatiskt under 2008.

Berga. Ett synnerligen groteskt mordförsök. Afrikanen ville krossa sin sambos huvud mot en betongtrappa samtidigt som han haller ett litet barn.Han åkte förmodligen dit för misshandel vilket är brukligt i Sveriges ankdamsdomstolar. 

Den senaste brottsstatistiken visar på en dramatisk ökning av de flesta brottskategorier hittills under 2008. Det totala antalet rapporterade brott ökade med 5 % eller 32 500 brott till 670 500 brott. Ökningen visar samma utveckling som tidigare år då brottsligheten har fortsatt att öka dramatiskt under flera år.  

Den enda ljuspunkten är att bilstöld, inbrott i bil och inbrott på kontor minskade. 

Skadegörelse ökade med 14 %, mest i Stockholmsomradet. 

Bedrägeri, skadegörelse, snatteri, ofredande, narkotikabrott, bostadsinbrott och olaga hot ökade med totalt 30 500 brott. 

Våldsbrott, främst misshandel ökade med 3 %. 

Våldsbrott riktade mot barn och ungdom ökade speciellt mycket. Misshandel mot barn i åldern 0 - 6 år ökade med 26 %.  Olaga hot mot under 18-åringar ökade med 22 % och ofredande mot barn under 18 år ökade med den oerhörda siffran 35 %. Anmälda personrån har enligt BRA minskat, men det kan bero på att folk inte bryr sig om att anmäla eftersom knappt några sådana brott leder till rättelse. Det leder till höga mörkertal inom samtliga brottsområden.  

Våldtäkterna ökade med 17 %  jämfört med 2007. Det riktiga siffran kan vara mycket högre eftersom BRA nuförtiden inte räknar med våldtäkter mot barn under 15 år. Orsaken till den förändringen har aldrig uttalats av BRA men den mest troliga orsaken är att man vill driva ned brottsstatistiken, man vill helt enkelt vilseleda väljarna.  

De flesta av dessa brottskategorier drabbar enskilda på ett mycket personligt plan, det är brott mot person. Trots att nära alla kategorier har ökat i många år så har inga nya planer eller idéer framkommit som kan leda till en minskning av brottsligheten. Inga klart redovisade försök till att hitta orsakerna har gjorts vilket är märkligt med tanke på att vi alla drabbas av personbrott. Även politiker och beslutsfattare drabbas av personbrott och de borde därför visa ett större intresse för att ta itu med den massiva brottsligheten. 

Bland politiker finns varken vilja att lära sig eller kunskap om vad som orsakar brottsligheten. De har förmodligen gett upp tanken på att minska brottsligheten, de har resignerat och inriktar sig på att admininistrera ett land i förfall tills de får sin pension. Därför ökar politikerföraktet och nya partier med nya politiker kommer att vinna valen i framtiden
 
Las mer om brottsstatiken hos BRA.se

3 comments:

vinterbadaren said...

Det mångkulturella paradisets potemkinkulisser krackelerar allt mer och den tröga svensken börjar äntligen att vakna. SD:s 5,5% är bara början!

BefriaMedia said...

5.5 % reflekterar inte det jag hor pa gator och torg i sverige, det borde snarare vara over 50 %. Men det finns nog kvar en radsla att stodja SD trots att de flesta manniskor haller med om deras syn pa hur Sverige ska se ut. Man maste darfor forsoka overtyga de tveksamma, men som du sajer, svensken ar trog och det gar langsamt att overtyga dem.

vinterbadaren said...

Svensken är nog tyvärr inte bara trög utan också ett av världens dummaste folk, kanske som ett resultat av sjuttio års "demokratisk socialism". Förhoppningsvis spiller det över en skvätt från Norge och Siv Jensens Fremskrittsparti som i senaste undersökning fick drygt 31%.