Tuesday, May 06, 2008

Socialisterna inom KU vill fornedra Scenstrom och Alliansen.

S, Mp och V ar de som vill kalla Scenstrom att tala ut infor KU och bli fornedrad. Socialisternas press och TV har redan manglat den stackars kvinnan och tillintetgjort hennes forsok till karriar. Som privatperson har ingen skyldighet att aka till KU.

Om hon har lust sa kan hon ju agera som konsult och ta betalt (1 miljon kr ar lagom?) for att skriva svar pa de fragor som KU har.

Annars kan hon ju gora som pojken pa bilden, ge uttryck for hur hon kanner med orden "UP YOUR ASS MOTHERFxxxERS".

Samtidigt som KU vill fornedra borgar politiker sa arbetar regeringen pa hogtryck for att stoppa yttrandefriheten. Politiska oppositions bloggar har nyligen stangts ner och orsaken har varit hot och politisk paverkan pa google. Det som hander i det tysta maste undersokas, har regeringen gjort som Kina, paverkat internat bolag med syfte att stoppa det fria ordet precis som socialdemokraterna gjorde? Det ar ett markligt sammantraffande att Pressbudsmannen (PO) Yrsa Stenius nyligen oppet sade att hon ville stanga vissa politiska bloggare. Hon representerar pressen och har samma syn som regeringen. Den svenska pressen vill som bekant stoppa all kritik mot den nuvarande och de foregaende regeringarnas politik i vissa fragor och de enda som kritiserar den politiken ar just de bloggar som PO vill stoppa och nagra har nu stoppats. Hur ska de misstankta forklara det? SVD DN

No comments: