Saturday, February 16, 2008

Multimiljon projekt for muslimer blev fiasko.

"Det EU-stödda projektet startade med en budget på 18 miljoner och skulle öppna dörrar till arbetslivet åt hemlösa och åt arbetslösa muslimer. Men på tre år lyckades ”Holistiskt arbete” nästan inte åstadkomma någonting.

Idén till partnerskapet ”Holistiskt arbete” kom från Islamic Center och Stadsmissionen. Tanken var att ideella organisationer, myndigheter och privata företag skulle hitta nya vägar att ordna jobb åt personer som står långt från arbetsmarknaden.
har projektet utvärderats av två forskare, Eva Lindbladh och Carina Nilsson, och utvärderingen visar ett projekt präglat av förvirring, motsättningar, misstag och icke uppnådda mål.

Av sex delprojekt genomfördes bara ett enligt planerna och utvärderingen koncentrerar sig på det projektet, som handlade om att hitta deltagare och sätta dem i arbete.

En grupp deltagare skulle rekryteras av Islamic Center. Det misslyckades helt eftersom de tillfrågade ville ha jobb och inte ytterligare en praktik. I stället skickades ett antal deltagare mer eller mindre mot sin vilja till Islamic Center av Arbete och utveckling i Rosengårds stadsdel."

" Till ett erfarenhetsseminarium i november anmälde sig en av 165 inbjudna personer. Seminariet ställdes in. Deltagande partner var Islamic Center, Malmö kyrkliga stadsmission, Malmö kommun, Kirsebergs församling, Arbetsförmedlingen Nya invandrare, Personalpartner och Östra Grevie folkhögskola."

"Anders Karlsson upptäckte snart att de olika partnerna drog åt olika håll, att tiden gick och pengarna rann iväg utan att mycket hände. "

Med tanke pa allt sloseri kan man undra om pengar ar det mest vardelosa objekt som finns i Sverige, Miljonerna tar aldrig slut da myndigheter ska satsa pa "projekt", "ideer". Billass med sedelbuntar vraks over multikulturella experiment som misslyckas. Vem f** ar ansvarig, och varfor finns det aldrig folk som stalls till svars? Om ideen kom fran analfabeter hur stor ar risken for ett misslyckande?
Las mer i Sydsvenskan. Sydsvenskan2

No comments: