Wednesday, February 13, 2008

Fusk och svindel ar satt i system ibland muslimer.

"Det var efter Försäkringskassans utredning om skenäktenskap som Örebro kommun införde den nya regeln.

– Det visade sig att det ibland var satt i system. Man skiljer sig och en av makarna skriver sig på en annan adress. I verkligheten fortsätter de att leva tillsammans men de plockar ut mer bidrag, berättar Ulrika Staaf som är enhetschef på socialförvaltningen.

Borlänge kommun har haft en liknande regel men efter att en imam reagerat och påpekat att regeln är kränkande togs den bort i januari i år."

De som kanner sej "krankta" av en utredning om fusk har mycket att dolja. Jag kan knappt rakna alla tillfallen som muslimer sajer att de krankts. Varfor ar det bara muslimer som alltid anvander "krankt" som svepskal for att tillgodogora sej formaner som ingen annan har. Annu viktigare ar fragan om varfor svenskar tolererar deras vagran att folja regler och annu varre belona de som vagrar folja de simplaste regler. De som vagrar folja badhus reglerna fick stora belopp som beloning for sitt gnall i form av skadestand.

De kanner sej krankta om de maste folja reglerna i badhus, de kanner sej krankta om de maste folja regler om hygien om de ska jobba pa sjukhus, de kanner sej alltid krankta for minsta lilla motgang i livet.

Muslimer foljer upp "krankt" med hotelser. Svenskar vet inte att folk fran mellanoster har flera tusen ars erfarenhet att forhandlar med hjalp av gnall,  krava om ersattning och andra effektiva metoder. Det brukar leda till konflikter, stridigheter och krig. Darfor har mellanostern aldrig kunnat utvecklas till fredliga civilsationer. De har i arhundraden varit sysselsatta med klankrig, inre konflikter och sekteristiska strider.

Pa en skala pa 1 - 10 om 1 ar den som reagarar minst och 10 ar den som reagerar hysteriskt pa minsta foreteeelse sa ar svenskar nara ett. Baserat pa vad vi lart oss om muslimer de senaste aren sa ligger de pa den motsatta sidan, nara tio. Svenskar har totalt motsatta kulturella drag. Vi ar tillbakadragna, tysta, klagar aldrig och tolererar nastan allt. Om nagon har gatt for langt sa blir det en explosiv reaktion.

Iden att blanda folk med sa vitt skilda kulturdrag ar en hopplost illa genomtankt ide.

Resultatet har hittils blivit konstanta konflikter av olika slag, en aldrig sinande strom av rapporter om krankta muslimer och hotelser fran muslimer. Svenskar har fordomar om folk fran mellanostern. Man tror att de ar lika oss sjalva, att muslimer ar en aning lika europeer, sa ar inte fallet, det ar en fordom att tro det.

Min erfarenhet med muslimer och folk fran mellanostern ar att det som skrammer folk i sverige; krav, hotelser, brak och konflikter ar helt enkel deras satt att forhandla. Vi ar inte vana vid det, vi begriper inte att det ar bara deras satt att flytta fram sina forhandlingspositioner. I sina hemlander bemots de med samma metoder och sedan ar forhandlingen over, man har natt en kompromiss. Ibland leder forhandlingen till kris, krig eller vald, antagligen om det handlar om nagons "heder". Sadan ar deras kultur sa har det alltid gatt till i deras hemregion. Vi kan inte fordomsfullt havda att de har fel och vi har ratt eftersom de ser saken pa motsatt satt. Vi masta lara oss om deras kultur och sedan bedoma hur ratt eller fel det ar att blanda sa vitt skilda kulturer.

Fragan aktualiserar kostnadsfragan. Hur mycket fusket kostar ar en sak. Hur mycket den totala kostnadaren for all massinvandring ar en viktigare fraga.

En tredje fraga ar vad det kostar Sverige att hantera kulturkonflikten. Den kulturchock vi utsatts for kostar en hel del och borde beraknas aven om det ar den svaraste delen att berakna. SVD

No comments: