Sunday, January 27, 2008

Migrationsverket tror sej vara smartare?

Migrationsverket har forbattrat sina rutiner, nu kan de som sokt medborgarskap fa det mycket snabbare an tidigare. De har dessutom andrat pa sina rutiner sa att nyankomna asylsokanden kan fa ett mycket snabbare besked om att de kan stanna kvar i Sverige och fa sin eftertraktade livstids forsorjning.

Da Migrationsverket meddelade att man snabbat upp sina rutiner i asylarenden sa trodde jag, helt naivt, att syftet var att spara pengar. Nyheten antydde att man med de nya rutinerna skulle spara och slippa kostnaden for att ha hundratusentals manniskor boende i forlaggning medan man vantade pa besked. Om en nekad asylsokande kan fa besked inom nagra dagar och utvisas sa skulle det spara atskilliga miljoner kronor. Nu blev resultatet av Migrationsverkets rationalisering och snabbehandling den motsatta. Man fattade snabba beslut med att bevlija alla ansokningar oavsettt om man redan beslutat att flyktingar fran en viss region inte har flyktingstatus.

En immigrationsdomare har i domstol belutat att flyktngar fran Irak inte har flyktingstatus i Sverige. Trots det beslutet struntar man i det och Irakier fortsatter att rasa in i Sverige. De beslut som redan tagits ar nu tillintetgjorda av handlaggare pa en lagre niva. Hur den logiken gar ihop finns det ingen som kan forklara. I vanlig ordning sa beviljar man uppeshallstillstand, asyl, bostad och livstids forsorjning till manniskor som inte har flyktingstatus, till folk som inte ens kan bevisa vem dom ar. Merit Wagner talar om en etablerad resebyraverksamhet.

Sodertaljes kommun politiker bestamde att de skulle stoppa ankomsten av nya flykting till sin stad. I Sverige betyder sadana beslut inte nagonting alls. Flyktingstrommarna fortsatte och Sodertalje kan uppenbarligen inte gora nagot at saken.

Kommunen hade ett informations mote riktat till asylsokande, bara ett trettiotal personer kommer dit, de flesta ar Irakier. De tusentals andra som arligen ankommer har tydligen viktigare saker att syssla med. Man vill locka folk att flytta till andra kommuner. De flesta som kom till motet ar skeptiska.

En Irakier fragar; "-Varfor tar Sodertalje emot sa manga flyktingar? "

Ja det undrar vi alla. En forklaring kanske kan hittas i Kommunens uttalande:
"–Vi har ett så stort inflöde att vi inte kan hantera det och vi ser ingen avmattning. 30 varje vecka räknar vi med, säger kommunalrådet Anders Lago (s), och gör en jämförelse med jämnstora Nacka, som förra året tog emot drygt 70-talet flyktingar: –Problemet är ju att vi som kommun inte kan säga nej. ........" " Vi måste få en andhämtningspaus. Det hinner vi aldrig när det bara rullar på, säger oppositionsrådet Marita Lärnestad (m).

Anders Lago pekar på problemet trångboddhet: cirka 1500 asylsökande beräknas bo inneboende.

–Fortsätter den här tendensen så vet inte jag riktigt vad vi ska göra, för vi kan inte bara pressa in mer människor i bostadsområden som Hovsjö och Ronna, säger Anders Lago (s).

–Får vi inget gehör från regeringen så kan det bli så att vi måste skapa egna flyktingförläggningar."

Migrationsverkets introduktionsenhet ar inrymd i en stor fabriksbggnad i Sodertalje. På två år har enheten vuxit från åtta till snart sjuttiotalet anställda.

Gassan Adil, Irakier säger han att han bor i ”Lilla Bagdad”, Hovsjö. -Här kan jag gå och handla, gå på banken – utan att kunna svenska. Alla, verkligen alla, pratar arabiska! –Vi har kommit från omänskliga förhållanden i Irak, men tyvärr har vi här fått uppleva hur man till och med kastar sten på bussarna.

"–Det är lite kaos här i Södertälje, säger Wissam Adil, vars yngsta dotter saknar plats på dagis.
Projektledaren Soheila Heidari påpekar flera gånger att Arboga kommun vill ha många flyktingar.
"–Det kan bli många som flyttar dit." Men det vill inte Gassam Adil, som fruktar ett nytt ”lilla Bagdad” någon annanstans.
–Det får inte bli som här, att alla pratar arabiska."

Sodertalje ar formodligen representativt for hela Sverige. Man har sagt stopp for invandring men den fortsatter i raskare takt. Ingen gor nagot at krisen, kris blev det redan flera ar sedan. Krisen fortsatter att eskalera och ingen gor fortfarande ingenting. Alla har redan glomt att den Socialdemokratiske regering inforde visum krav for Irakier i ett forsok att stoppa invasionen av Irakier till Sverige. Vad hande med det? Jo ingen brydde sej om visumkravet, asyl-tsunamin fortsatte trots att (S) forsokte stoppa dem vid gransen. Alla atgarder Sverige vidtagit har ignorerats av alla inblandade parter.

Regeringen, myndigheter, politiker ar bara manniskor, inte sarskilt begavade manniskor tydligen. Ingen gor nagot, ingen vet vad man ska ta sej till. Oavsett vad man gor sa struntar alla andra i allt iallafall. En del politiker rostar till och med emot sej sjalva. Goran Petterson (S) i Goteborg uttalade sej och ville fa stopp pa vagen av falska flyktingar. Strax efterat sa rostade han sa att fler flyktingar tillats komma till Goteborg.

Den miljard industri som massinvandringan ar idag betyder att manga blir rika pa de hundratusentals insmugglade falska flyktingar. De flesta har aldrig identifierats, men de som kallar sej Irakier ar oftast Palestinier, Syrier, Libaneser och andra nationaliteter. Om 100.000 lycksokare smugglas till Sverige och betalar 100.000 kr/st sa blir det 10 miljarder kronor. Om alla de 600.000 som fatt personnummer sedan ar 2000 har smugglats in och ytterligar 600.000 ankommer de narmaste 7 aren sa blir manniskohandeln en industri som omsatter 120 miljarder kronor. Hur mycket av pengarna som hamnar i migrationsverkets handlaggares fickor ar det ingen som vet. Man kan bara anta det ar det manga myndighetspersoner som ar inblandade. Hur kan man annars forklara att sa gott som alla som kommer till Sverige beviljas uppehallstillstand? Och det trots klagomal fran de flesta kommunpolitiker och en stor folkrorelse som forsoker skapa uppmarksamhet kring alla problem.

Svenska skattebetalare blir daremot nerspikade, cementerade i en roll som forsorjare av alla dessa manniskor i all evighet. Den skattesankning som skulle kunna ha gjorts kommer istallet bli skattehojningar i all oandlighet. Den "rikedom" som svenska politiker sade att vi skulle ha rad att dela med oss av var vara framtida skatteinbetalningar. Det som kallades "rikedom" var varldens hogsta skattetryck som i socialistisk anda syftade till att "ta ifran de rika" (dvs det arbetande folket) och fordela ibland socialisterna och deras privata onskedrommar. Jag tror att inte ens de skulle kunnat dromma om att massinvandringen skulle bli sapass gigantiskt och fa sa stora proptioner att den inte ens kan stoppas hur mycket de an forsoker.

En del av de svenskar som forsokt protestera och inte langre kan tolerera situationen i Sverige med en enorm brottslighet och hojda skatter emigrerar nu till andra lander. Emigrationen fran Sverige ar i storlek jamforbar med massutvandingen fran Sverige pa 1800-talet. En del andra Svenskar som inte kan emigrera eller fa jobb i Sverige och kanner att hoppet ar ute blir knarkare eller alkoholiserade, manga begar sjalmord. Under 2006 forsokte over 7700 personer ta livet av sej eller allvarligt skada sej sjalv enligt SVD. Det ar ett maklost stort antal manniskor. Antalet har okat konstant seden 1998. Kategorin som okat mest ar unga kvinnor mellan 15-24 ar.

" – Det är en förfärlig utveckling och vi har inga vetenskapliga studier som förklarar varför. Men vi har ett tuffare samhällsklimat i dag. Konkurrensen är hög inom skola och arbetsliv. Arbetslöshet, stress och höga krav föder en hopplöshetskänsla hos många, säger professor Britta Alin Åkerman, vid Karolinska institutets institution för självmordsprevention."

Sverige ar idag socialt motsatsen till de allra flesta andra Europeiska lander dar man har gott om arbetstillfallen, bra loner, relativt laga skatter och bra social service. Sverige fortsatter sin egen vag, en vag som ar helt olik den i andra lander. Ibland undrar man om vara politiker ar nerdrogade eller konstant berusade. Var ar det som gor att de inte inser vad de haller pa att skapa i Sverige?

Euronews om numera varldsberomda Sodertalje. Blog lank: Everykindofpeople

SVD SVDSVD SVDHD

3 comments:

Knute said...

Du skriver så bra att du borde ligga etta på Blogtoppen! Om du använder å, ä och ö. Mvh Knute

BefriaMedia said...

Tack. Ska tanka pa saken att tag till,, :)))
.. .. O
a, o, a, far jag min beloning nu? :)))

Weine Berg said...

Mycket bra skrivet!

Vill dock inflika att sossarnas starke man i Gbg heter Göran Johansson, inte Göran Pettersson. (:- O