Tuesday, January 08, 2008

Fler poliser med makt och pondus.

Om polisen ska fortsatta tolerera att deras fordon blir saboterade om dom gar runt hornet eller att kvinnliga poliser blir kallade hora sa gor det detsamma om det finns fler eller farre poliser.

Vitsen ar ju att polisen ska kunna fa gangsters ska sluta terrorisera de samhallen dom bor i. Det maste betyda att polisen inte kan tolerera att bli utsatta for fornedrande behandling. Dom kan inte bara se pa nar raketer avfyras horisontellt in i folkmassan, in i bostader osv.

Rodeby polisen ar ett exempel pa hur polisen forsoffats och gett upp efterom buset ar for vida spritt och han tyckte antagligne att han inte kunde gora nagot. Alla andra samhallsfunktioner maste hoja sin narvaro. Domstolar, aklagare, sociala och skolor maste tiodubbla sin aktivitet om man ska fa grepp om allt som hander i sverige.

Kungsholmsmordet visar att man inte kommer att gora det, dom domde inte ens for mord, trots att det var mord. Trots att hela Sverige noga tittade pa fallet sa ville inte domstolen markera mot gatuterror och mordare.

De som tror att det bara handlar om att synas mer har inte forstatt vad Sverige haller pa att ga igenom. Vi behover inte fler Asa-Nisse poliser som i Rodeby, vi behover fa stopp pa buset som annars leder till gatuterror om man inte stoppar det i tid. Vi vet att landsorts poliser minskar i antal, stationer har kvallsstangt. Vi har ingen nationell plan, antagligen beroende pa att vi inte vet hur stor brottsligheten ar. Kungsholmsmordet kalla nu i statistiken for "misshandel" inte mord. Visa riktig statisik till att borja med annars kan man ju inte planera sina motaktioner, eller hur? SVD DNSVD<

6 comments:

Emme K said...

Nej, Kungsholms-dödsfallet var inte mord. Mord innebär att avsiktligt och överlagt beröva någon livet. Man kan tycka att det grova våld som förekom borde ha fått ett mycket hårt straff, men att döma för mord hade varit ett rent tjänstefel av domstolen såsom rättspraxis ser ut idag.

Möjligtvis hade man kunnat tänka sig att de av killarna som varit mest aktiva i misshandeln dömts för dråp, dvs avsiktligt dödande men inte överlagt.

En i övrigt bra artikel, jag håller med om att vi behöver fler, tuffare poliser och ett samhälle som griper in tidigare. Men att klaga på hur domstolar dömt i ett enskilt fall tyder bara på oförståelse för hur juridiken fungerar.

Emme K said...

Nej, dödsfallet på Kungsholmen var inte mord. Mord innebär att avsiktligt och överlagt beröva någon livet. Killarnas agerande var definitivt inte överlagt och det är inte heller ställt utom rimligt tvivel att de var medvetna om att våldet var dödligt.

Vad domstolen möjligtvis hade kunnat göra hade varit att döma de av pojkarna som var mest aktiva för dråp, dvs oöverlagt avsiktligt dödande. Att döma för mord hade emellertid varit tjänstefel av domstolen såsom rättspraxis ser ut i sådana här fall, och en sådan dom hade inte hållit i högre instanser.

En i övrigt bra skriven artikel, jag vill också se fler och tuffare poliser och ett samhälle som griper in tidigare. Jag kan också tycka att straffen för grovt våld många gånger är för låga i Sverige.

Att kritisera en enskild dom där domstolen inte gjort något fel tyder dock bara på okunskap om hur rättssystemet fungerar och leder ingen vart.

BefriaMedia said...

Om vi tar en titt pa vad som hande. Riccardo ar falld till marken och kan inte langre forsvara sej, ett flertal personer jagar honom till han hamnar i forsvarlost tillstand pa marken. De sparkar med all kraft pa hans huvud sa hjarna lossnar.

En normalt tankande person skulle insett att han kunde dodas av alla de sparkarna han mottog i forsvarlost tillstand.

Det ar overlagt mord eftersom de forfoljde honom, de hade altsa i det laget betstamt sej for att ta livet av honom. Det racker ju med att bara sekunder innan mordet ha bestamt sej, man behover inte ha planerat mordet flera dagar iforvag for att fallas for overlagt mord.

Domstolar domer med hansyn till hur statistiken ska se ut. Om det finns tolknings utrymme sa ar saken klar, med politiskt tillsatta namndeman blir resultatet milda domar. Man tar inte hansyn till hur brottsligheten har eskalerat och darfor kommer valde bara att fortsatta att oka utan hopp om forbattring.

UltraV:s värld said...

Ja, det är en särdeles märklig dom med tanke på att de sparkar på en som redan ligger. Man dömer ju i Sverige efter uppsåtet som jag förstår det. De hade inte uppsåtet att döda, men vad var det då, kul att sparka på en människas huvud och som jag minns, hoppa på det!
Det är obegripligt att man kan dilla sig igenom en rättegång och mena att man inte ville döda, då man avsiktligt utdelade ett sådant fruktansvärt dödligt våld. Av vilket skäl gör man det om man inte vill döda en människa avsiktligt?
Hur okunniga är unga människor om kroppen, egentligen? Om de haft en kniv eller ett skjutvapen och riktat det mot huvudet, hur hade det dömts då? Lagstiftningen fallerar isåfall, för det moraliska ansvaret är inte närvarande och det egna ansvaret finns inte heller med i denna bedömningen som jag uppfattar det.

BefriaMedia said...

Just det ultrav. Domstolarna lever i en abstrakt varld, En advokat klagar darfor att hans klient, mordaren, mar daligt och inte har tillgang till bekvama mobler i fangelset. Ratten tar hansyn till det och tusen andra saker och offret faller en aning i glomska. Om du minns mordet pa Kungsgata, det var ett liknande fall, nagra blev domda till grov misshandel, men mannen fick nastan huvet avsparkat.

Det ganget ar sakert ute pa stockholms gator nu. Anna Lindh mordet gjorde inte heller nat for att domstolarna ska skarpa domarna. Inget kommer att kunna fa domstolar att tanka pa offret i forsta hand. Familjen i Rodeby skulle kanske varit dod om de inte forsvarat sej, nu ska dom domas, samtidigt gar mopedligan helt fri. Sverige ar inte till for vanliga manniskor som vill slippa vald och brottslighet, sverige ar brottslingarnas paradis.

UltraV:s värld said...

Ja, poliser vet iallafall att våld mot huvudet kan innebära död, det fick jag veta på nittiotalet då jag föreläste om mäns våld mot kvinnor tillsammans med andra föreläsare och själv gjorde en polisanmälan angående min mans våld mot mig och barnen. Att inte en domstol har samma kännedom om saken, som också läkare har samt rättsläkare har, är lite märkligt.

Kungsgatefallet minns jag och det var så vidrigt att jag ibland bara skrollade ner nyhetsartiklar om det fallet. För att man inte får svina ner, så dödar man en människa?

Jag skulle kunna orera hur mycket som helst om hur våldsutvecklingen ser ut och jag undrar ständigt var omtanken och respekten för en annan människa finns någonstans.
Domstolar ska visserligen vara "tekniska" för vi bör inte ta tillbaka hämnden som ett sätt att reglera domstolarna, men ändå.
Något snett är det iallafall!

Skriv och fundera, det är alltid intressant att läsa din blogg.
Förresten, hunden på bilden du har här är så himla kul!:)