Tuesday, January 01, 2008

Att folk ska bli klokare och mer ansvarstagande ar inte realistiskt.

KOPIERAT FRAN HD LEDARSIDA;
Detonationer och eftertanke
Kommentarerna till svenskt nyårsfirande blir, när det är som värst, av det slaget att orden inte riktigt vill räcka till. —Jag har aldrig varit med om något liknande, konstaterade till exempel polisens länsvakthavande befäl i Skåne Lars Rosberg, när han på nyårsdagens morgon summerade natten.
HUVUDLEDARE. I Skåne och i Sverige har många skadats av explosioner och fyllebråk. Raketer har startat bränder. Skolor och fabrikslokaler har drabbats. Nyårsafton är förvisso uppsluppen glädje men också en gigantisk, kollektiv uppvisning i allmänfarlig verksamhet Explosiva varor hanteras av människor med dåligt omdöme, inte sällan påspätt med rejäla mängder alkohol. Frågan är om det inte är mer befogat att förundra sig över det som inte hände än det som gick snett.
Vad gör man åt allt detta? Ja, den som ropar på förbud möts genast av invändningar. Får människor inte skjuta legalt sker det illegalt, kanske till på köpet med hemtillverkade explosiva varor. 
Ska polis, lagstiftare, fyrverkerisäljare och vi andra dra några slutsatser av årets delvis urartade firande? Det är med fyrverkerier som med alkohol. Den som inte får köpa själv köper andra till. Alternativet till totalförbud, som alltså inte är invändningsfritt, är inte precis realistiskt, nämligen att vi kollektivt blir klokare och mer ansvarstagande. Det finns dessutom en slumpfaktor i allt detta; det svenska vädret. En regnig och blåsig nyårsafton hade givit ett annat utfall... 
Sven-Åke Olofsson

Ja, Befria Media bloggen kan bara halla med HD ledaren.  AB

No comments: