Tuesday, October 09, 2007


Vad engagerar dessa journalister?
Kan det vara ett nytt mord, ett allvarlig brott, terrordad, ekonomisk katastrof, global warming, cykelstolder, nya ipoden, oversvammningar, tsunami, eller den nya belgiska lagen som tvingar brodfabriker att stava ratt pa brod paketen? Nope, bara EM kvalet kan engagera en svensk journalist till den grad att de lamnar sin soffa.

No comments: