Tuesday, July 21, 2009

Internationellt muslimskt parti vill ersätta kapitalismen med islam.

Hizb ut-Tahrir ar en muslimsk internationell rörelse som har som mål att de muslimska nationerna ska förenas under ett stort muslimskt system styrt av Sharia-lagar ett så kallat Kalifat.

De vill globalisera islam och vill sprida islam och dess lagar till nya länder, bla i Europa och till USA och Australien.

De vill ses som en tolerant rörelse men deras medlemmar talar ofta om att utplåna Israel, bedriva Jihad mot väst och dess värderingar, och anser att självmordbombare är martyrer. De vill stoppa kriget mot terror som USA och alla dess allierade västlander bedriver. Terroristerna vill uppnå samma sak, de har samma mål. Deras logo visar hela världen under sharialagar, det är deras mål.

I sin nya kampanj så tar de klart ställning mot kapitalismen och pekar ut nackdelarna med kapitalismen. Bla så menar Hizb ut-Tahrir att finansiell kris, skilsmässor och fattigdom är några nackdelar. De menar att kapitalismen är på fallrepet och islam är beredd att ersätta det kapitalistiska systemet.

Deras konferenser hålls i USA, och flera andra länder. I London den 26 Juli och i Birmingham den 2 Augusti. De två första föreläsningarna är:

Föreläsning 1. Kapitalsmen är dömd att misslyckas.
Föreläsning 2. Lidandet under kapitalismen.

De talar inte om de mest uppenbara problemen med islam. Folket i muslimska länder är de fattigaste, de sämst utbildade, de mest intoleranta, lider under ett totalitärt styre, och de mest våldsbenägna i världen. De aspekterna är naturliga ingradienser i muslimska samhällen. Folk tvingas in i religionen, knappt någon muslim har frivilligt blivit muslim, de tvingas in i religionen efter födseln och tolerera det senare i livet pga, hjärntvätt i muslimska skolor, under mordhot, okunnighet och fattigdom.

Deras hemsidor har bla nyhetsrapporter om islam och muslimer. Många nyhetsrapporter är aktuella terrorattacker som muslimer ligger bakom. De kanske inkluderas som ett rekryteringsverktyg av militanta muslimer och som inspiration till gruppens medlemmar.

No comments: