Tuesday, February 24, 2009

Sveriges enda tillväxtindustri; smuggling av falska asylfall.

Människosmuggling till Sverige kommer inte att upphöra förrän vi slutar betala dem.

Inte en flykting skulle försöka ta sig till Sverige om de bemöttes som flyktingar bemöts i andra länder. Nu bemöts de som om de ankommer till ett stort kassavalv där de kan hämta hur stora högar med pengar man vill. Allt de behover göra är bara att hitta pa en orsak så delar de korkade svenskarna ut pengar.  

Nu erhåller de obegränsat med pengar, bidragsformer, och andra rikedomar som skattebetalarna står för, det är bara uppfinningsrikedomen som avgör beloppet.   Dessutom så får de asylsökande hel felaktig information om vad de har att vänta sig i Sverige. 

De har inte informerats om att inom kort så kan en ny regering sitta vid makten som har mer ansvar än tidigare regeringar. En ny regering som vill stoppa människohandeln och korruptionen som lockat hit hundratusentals falska flyktingar. Det är inte längre frågan OM, det handlar bara om tidpunkten. När det händer sa behöver de inte längre oro sig över om de får sänkt ersattning eller krav pa att bo i vissa orter.

Med rätt regering efter nästa val så kan de få mycket klarare och enklare besked på sin asylansökan:


 
Alla asylsökande borde därför vara beredda på ett snabbt ombyte och ha sina resväskor packade när dagen kommer så kan det bli en snabb utvisning. 

Smugglingsindustrin skiftas, det blir istället en kraftig tillväxt inom återsändningsindustrin. 

Asylsökande skickas tillbaks med sina koraner och moskeer. Då kan Sverige återga till att bygga upp nationen igen. Det arbetet upphörde utan anledning för drygt 20 år sedan då man satsade på asylsökande istället för att satsa på Sverige och svenskar.  

Sedan dess har vi förlorat miljontals arbetstillfällen, hela industrier har sålts till utlandet, flyttat eller stängt. Den äldre generationen som drev industrierna har tjänat sina pengar och pensionerat sig, och de unga svenskar som inte ser annat än hopplöshet utan minsta möjlighet till arbete eller försörjning har förlorat hoppet. Unga företagare nuförtiden är för det mesta enmansföretagare och kan inte erbjuda annat än ett par svartjobb på sin höjd. Det är den stora skillnaden på förra generationens sverige och det nutida sverige, industrisamhället försvinner. Företag med tusentals eller hundratals anställda kan aldrig kunna byggas i Sverige eftersom skattetrycket har gjort det till en omöjlighet, för alltid. Därför kommer de få kvarvarande industierna aldrig att erättas om de försvinner. Hur man ska kunna bygga framtidsplaner och bevara en framtidstro utan företag eller industrier som kan erbjuda arbete är nästan hopplöst. 

Många har inte kunnat se en skillnad på högkonjuktur och lågkonjuktur i Sverige. 

Snart blir avföranet av falska flyktingar en tillväxtindusti. Vid det laget har förmodligen hela vårt välstånd spenderats på att husera alla platt-TV tittande tillfälligt besökande felaktigt klassificerade flyktingar.

Avslagsstämplarna har förmodligen redan beställts. De falska asylsökande borde ha rätt bli informerade om att de snart ska skickas tillbaks. Ett flygblad borde skickas ut så de senast ankomna inser att de inte ens behöver packa upp, de borde självmant avvisa sig eftersom trenden har vänt, de är inte längre välkomna.  Nu behöver jag hjälp att översätta texten till 159 olika språk. Hur översätter man AVSLAG till Sorani? DN

2 comments:

Anonymous said...

Varför skall de som söker asyl ha något bidrag alls? Det är bra att de enligt förslaget får arbeta om de registrerar sig som asylsökanden. Vill de bo någonstans så kan de skaffa ett boende, genom att hyra rum i andra hand. Det var mycket vanligt att ungdomar gjorde det för några decennier sedan och det förekommer väl fortfarande. Vill de äta så behöver de arbeta. Eller försörja sig på de pengar som de nu betalar till människosmugglare. Blir asylsökanden försörjda när de kommer fram innebär det att de kan betala mer till smugglarna.

Robin Shadowes said...

Som någon redan nämnt mågon annanstans så skall inte flyktingar gå fria ö h t. Dom skall förvaras på supersäkra flyktingförläggningar av den enkla anledningen att vi har ingen aning om vilka de är. De kan vara massmördare och krigsförbrytare och sådana skall icke gå lösa. Dom skall förvaras på förläggningen tills man rett ut vilka dom är och först då kan dom få komma ut däreifrån. D v s om dom får UT. I annat fall skall dom omedelbart utvisas. Samma sak med dem vars identitet aldrig går att fastställa.